5 frazálnych slovies so slovom „talk“.

V dnešnom videu si pozrieme krátku ukážku zo seriálu FRIENDS a naučíme sa pritom nejaké nové frázy a slovíčka.

5 frazálnych slovies so slovom „sleep“.

V dnešnom videu si pozrieme krátku ukážku zo seriálu FRIENDS a naučíme sa pritom nejaké nové frázy a slovíčka.

Naučíme sa používať frázu „čím…tým“, teda napr. the more the better (čím viac, tým lepšie).

V dnešnom videu si pozrieme krátku ukážku z môjho obľúbeného seriálu FRIENDS.

V dnešnom videu si pozrieme krátku ukážku z môjho obľúbeného seriálu FRIENDS.

V dnešnom videu si pozrieme krátku ukážku z môjho obľúbeného seriálu FRIENDS.

V dnešnom videu si pozrieme krátku ukážku z môjho obľúbeného seriálu FRIENDS.

5 farebných fráz, pomocou ktorých môžeme v angličtine vyjadriť ako sa cítime.

Povieme si 3 frázy, ktoré obsahujú slovo ‚DAY‘ a ich významy.

6 frázových slovies obsahujúcich sloveso “TO SHOW”.

Eating vocabulary – Let’s eat! naučte sa v angličtine používať frázy súvisiace s jedením.