Eating vocabulary

V dnešnom príspevku sa zameriame na slová a frázy, súvisiace s jedením v angličtine.

Čo predchádza jedeniu? To že sme hladní a samotný proces vyhladnutia.                                          

 • I’m getting hungry. Začínam byť hladná/ý. (To get hungry = vyhladnúť, začat byť hladný)                

Pomocou slovesa get môžeme v angličtine vyjadriť zmenu stavu. Teda, ešte nie som hladná, ale začínam byť. Ak už hladná som, poviem:                                                                                                           

 • I am hungry. Som hladná. (To be hungry = Byť hladná/ý.)                                                      

Niektorí študenti si pletú slová “hungry” a “angry”.

Hungry = hladná/ý (I’m getting hungry. Začínam byť hladná/ý.)

Angry = nahnevaná/ý (I’m getting angry. Začínam byť nahnevaná/ý.)                             

V angličtine existuje novodobé slovíčko “hangry”, je to spojenie slov “hungry” a “angry” a   znamená, že sme nahnevaní, podráždení od hladu.

I am starving. Umieram od hladu (To starve = hladovať, umierať od hladu). Táto fráza je prehananá, ale rovnako aj v slovenčine občas povieme umieram od hladu a nemyslíme to doslovne. (You are not actually starving but you are really really hungry.)

If you are hungry you can have something to eat.                                                                          

 • Have something to eat. Dať si niečo na jedenie.
 • Grab a bite. Dať si niečo pod zub.
 • Let’s grab a bite! Ak chceme s niekým skočiť na niečo malé môžeme použiť túto frázu.
 • Take/have a bite! = Ochutnaj/Daj si! Ak ponúkame niekomu odkusnúť, ochutnať z nášho jedla.
 • Can I take/have a bite? = Môžem si dať? (A bite = kusanec, hryz, kusnutie To bite = hrýzť, kúsať, pokúsať)
 • I am full/stuffed. Som plná/prejedená. (To be full/stuffed = byť plný/á, prejedený/á)
 • To burp = grgnúť si (If you are full you might burp sometimes. Burping after eating is considered polite in some countries…in Slovakia not so much.) Ak sa nám to stane mali by sme povedať: Excuse me = Prepáčte, ospravedlñte ma

 

 • If you are still hungry you can ask for seconds.     
 • Can I have more? Môžem si pridať? / Can I have seconds? Môžem dostať duplu?
 • Leftovers – Zvyšky (the food that is remaining after lunch/ dinner)
 • I’m thirsty. Som smädná. When I am thirsty I drink. Keď som smädná, pijem.
 • My favorite drink is Coke. Môj obľúbený nápoj je Cola. (To drink = piť / A drink = nápoj)
 • Have a sip / take a sip = odpi si, ochutnaj. Tento výraz používame hlavne pri pití, ale môžeme to použiť pri tekutom jedle, ako napríklad, polievka. The soup is too hot. Sip it.
 • V angličtine nemajú presný výraz pre dobrú chuť, ale ak chceme zapriať pred jedením môžeme povedať Enjoy/enjoy your food/cheers – cheers sa používa aj keď sa pripíja s drinkom na zdravie.