V dnešnom videu si uvedieme 5 frázových slovies so slovesom SLEEP.

SLEEP IN  (pospať si)
I like to sleep in on Saturdays.  (V sobotu si rada pospím.)
SLEEP OVER (prespať niekde/u niekoho)
Mum, do you mind if I sleep over at Amy’s? (Mami, vadilo by ti ak by som prespala u Amy?)
SLEEP ON (vyspať sa na niečo/na nejaké rozhodnutie)
You don’t have to say anything now. Sleep on it and we’ll talk tomorrow. (Nemusíš mi nič povedať teraz. Vyspi sa na to a porozprávame sa zajtra.)
SLEEP OFF (vyspať sa z niečoho – z alkoholu, omamných látok…)
She drank too much last night. She needs to sleep it off. (Včera toho veľa vypila. Musí sa z toho vyspať.)
SLEEP AROUND (striedať postele, spať stále s niekým iným.)

They broke up last week and he is already sleeping around. (Minulý týždeñ sa rozišli a on už spáva s inými.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu