5 phrasal verbs with TALK

"Talk" ako frázové sloveso

TALK BACK – odvrávať

You shouldn’t talk back to your teacher! (Nemal by si odvrávať tvojmu učiteľovi!)

TALK OVER – prebrať, prediskutovať (niečo)

We need to talk over our weekend plans. (Musíme prebrať naše plány na víkend.)

TALK SOMEONE INTO SOMETHING – nahovoriť niekoho na niečo
TALK SOMEONE OUT OF SOMETHING – odhovoriť niekoho od niečoho

He talked me into it and now he is trying to talk me out of it. (Nahovoril ma na to a teraz sa ma snaží od toho odhovoriť.)

TALK UP – ospevovať niečo, vychváliť / hovoriť o niečom v dobrom

If we talk up the event, people will come.(Ak tú udalosť vychválime, ľudia prídu.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu