3 časté frázy so slovom 'DAY'

V dnešnom videu si povieme 3 frázy, ktoré obsahujú slovo ‚DAY‘ a ich významy. Ak poznáte aj iné, dajte ich dole pod video, do komentov. 

1 Call it a day (na dnes stačí)

I think we have done enough work today. Let’s call it a day! (Myslím, že na dnes sme spravili dosť práce. Poďme to zabaliť!)

I am not done yet; I can’t call it a day. (Ešte som neni hotová, nemôžem to tu zabaliť.)

2 At the end of the day (v konečnom dôsledku /nakoniec/ koniec koncov)

Of course I’ll listen to what she has to say but at the end of the day, it’s my decision.
(Samozrejme, vypočujem si čo chce povedať, ale v konečnom dôsledku, je to moje rozhodnutie.)
You don’t have to clean your room, but at the end of the day it will be you who will have to live in a mess.

(Nemusíš si upratovať izbu, koniec koncov, to budeš ty, kto bude žiť v bordeli.)

3 bad hair day (deñ blbec, deñ na nič)

 Fráza “bad hair day” má 2 významy. Jeden doslovný, keď sú naše vlasy nepoddajné, a druhý keď sa veci nedaria tak akoby sme chceli.

I knew it was going to be a bad hair day when my car wouldn’t start.
(Vedela som, že to bude na nič deñ už, keď mi nenaštartovalo auto.)
Poor Sue! She’s in a terrible mood. I think she’s having a bad hair day.

(Chúďatko Sue! Má hroznú náladu. Myslím, že má deñ blbec.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu