New Year's Resolutions

V dnešnom videu sa pozrieme na frázy a frázové slovesá, ktoré môžeme použiť pri opise našich novoročnych predsavzatí v angličtine. 

 

1 Pick up new skills – Získať/osvojiť si nové zručností alebo schopností. Frázové sloveso pick up možno poznáte ako doslovne zdvihnúť niečo zo zeme, Pick it up (Zdvihni to!), prípadne vyzdnihnúť niekoho, Could you pick me up at 5? (Mohol by si ma vyzdvihnúť o 5?). Daľši význam tohto slovesa je osvojiť si alebo naučiť sa niečo nové – sem môže patriť learning a foreign language (naučenie sa cudzieho jazyka) or doing a cooking course (spraviť si kurz varenia). You can pick up new English phrases while watching TV shows. (Pri sledovaní televíznych seriálov si môžete osvojiť nové anglické frázy.)

2 Brush up on your skills – Oprášiť si/zlepšiť si vedomosti alebo schopnosti. Do you want to brush up on your English? (Chcete si oprášiť svoju angličtinu?) Namiesto brush up môžeme povedať improve (zlepšiť, zdokonaliť). I want to improve my English skills/drawing skills. (Chcem sa zdokonaliť v angličtine/v kreslení.)

3 Catch up on something – dobehnúť niečo, čo sme zameškali. Catch up on Netflix shows, sleep etc… (dopozerať seriál na Netflixe, dohnať spánok atď.)

4 Get fit and healthy – byť fit a zdravý, prípadne dostať sa do toho stavu. Do you want to lose weight and eat healthier? ( Chcete schudnúť a zdravšie sa stravovať?) People usually start going to the gym and exercise more to lose weight. (Ľudia zvyčajne začnú chodiť do fitka a viac cvičiť, aby schudli.) Many people want to change their eating habits. (Mnoho ľudí chce zmeniť svoje  stravovacie návyky.)

5 Cut down on something – Obmedziť niečo. People want to cut down on drinking/sugar. (Ľudia chcú obmedziť pitie/cukor.)

6 Spend less time on social media and more quality time with friends and family. (Tráviť menej času na sociálnych sieťach a viac kvalitného času s priateľmi a rodinou.)

7 Clear out the junk –  Povyhadzovať haraburdy. If you are a hoarder, it’s time you cleared out all the junk in your house.  (Ak ste osoba, ktorá zbiera veci a nič nevyhadzuje, je čas vyčistiť všetko haraburdie vo vašom dome.) 

Do you have any New Year’s resolutions? If you do, what are they? 

Najnovšie príspevky rovno do mailu