5 často používaných fráz s časom

V dnešnom videu sa pozrieme na 5 fráz často používaných v dennodennej komunikácii.

1. (Only) time will tell – (jedine) čas ukáže 

Only time will tell whether I made the right decision. (Jedine čas ukáže, či som sa rozhodla správne.)

2. It’s high time – je najvyšší čas (po tejto fráze používame bežne minulý čas)

It’s high time you cleaned your room. (Je najvyšší čas, aby si si upratal izbu.)

3. Better late than never – Lepšie neskôr ako nikdy

He finally paid me the money he owed me. Well, better late than never.  (Konečne mi zaplatil peniaze, ktoré mi dlžil. No lepšie neskoro ako nikdy.)

4. Time is money – Čas sú peniaze

That would be a waste of their time, and time is money. (Bola by to strata ich času a čas sú peniaze.)

5. Fifteen minutes of fame – 10 minút/5 sekúnd slávy 

That viral video gave Sam his 15 minutes of fame. (To virálne video dalo Samovi jeho 5 sekúnd slávy.)

Aké iné poznáte?:) 

Najnovšie príspevky rovno do mailu