SHOULD/ WOULD/ COULD

V dnešnom videu sa naučíme v angličtine používať ‘get used to’.

V dnešnom videu si porovnáme 3 gramatické časy – Present Simple, Present Continuous a Present Perfect Continuous. Vo videu vás čakajú 3 vety na preklad, vysvetlenie gramatických časov a test na záver videa. Jednotlive gramatické časy majú viaceré využitia, stretneme sa s nimi teda v rôznych situáciach. Vo videu si uvedieme niektoré z nich.

V dnešnom videu sa naučíme používať prvý kondicionál. Nezabudnite sa otestovať na konci videa 🙂

IN, ON, AT – predložky času

Ako používať frázu ‘If I were you’. Je vôbec ‚I were‘ použité správne?

Sloveso „to be“ 101. K dispozícii máte worksheet s cvičeniami a krátky quiz na konci článku.

Členy nám pomáhajú určiť o akom množstve hovoríme, a či už o daných veciach vieme, alebo nie.

Naučte sa správne používať „I used to“ a „I’m used to“.

Dnes nadviažeme na moje predošlé video, kde sme sa naučili ako správne v angličtine vyjadriť ako dlho sa niečomu venujeme, ako dlho nejakú aktivitu robíme.

V dnešnom videu si povieme ako správne v angličtine vyjadriť, keď hovoríme ako dlho niečo robíme, ako dlho sa niečomu venujeme.

Naučte sa správne používať should. Otestujte sa na konci videa.

Jeden z najlepších spôsobov ako sa naučiť správne používať gramatický čas, je zapamätať si situácie, v
ktorých ho môžeme použiť. V dnešnom príspevku sa zameriame na prítomný priebehový čas. Present
continuous (progressive) tense