Vyjadri svoje emócie farbami v angličtine

(5 color idioms)

Dnes si povieme 5 farebných fráz, pomocou ktorých môžeme v angličtine vyjadriť ako sa cítime.

(as) white as a sheet = biely/bledý ako stena
‘white as a sheet’ používame v prípade ak je niekto veľmi bledý v tvári, pretože má strach, je v šoku, alebo sa necíti dobre.
Namiesto frázy ‘white as a sheet’ niekedy môžete počuť aj ‘white as a ghost’.
If I saw a ghost I would be (as) white as a sheet.
(Ak by som videla ducha, bola by som bledá ako stena.)
Do you feel all right? Your face is white as a sheet!

(Cítiš sa dobre? Si bledý ako stena!)

tickled pink = very happy/excited (tešiť sa)
Ak sme ‘tickled pink’ znamená to, že sme šťastní, máme z niečoho obrovskú radosť.
I’m tickled pink if people other than my parents watch my videos.
(Teším sa keď moje videá sledujú aj iní ľudia než moji rodičia.)
My mom was tickled pink when my father brought roses home for her.

(Moja mama sa veľmi potešila, keď jej otec priniesol domov ruže.)

see red = suddenly become very angry (stratiť nervy, rozčúliť sa)
Fráza ‘see red’ znamená stratiť nervy, náhle sa nahnevať/rozčúliť.
Some people seem to see red too easily.
(Niektorí ľudia sa rozčúlia veľmi ľahko.)
I saw red when I heard his name.

(Rozčúlila som sa, keď som počula jeho meno.)

green with envy = envious (zelený od závisti)
Túto frázu používame aj v slovenčine. Ak sme ‘green with envy’, niekomu niečo závidíme.
When I saw how many followers she has I was green with envy.
(Keď som videla koľko má followerov bola som zelená od závisti.)
Our neighbors were green with envy when we bought a new car.

(Naši susedia boli zelní od závisti, keď sme si kúpili nové auto.)

feeling blue = feeling sad/depressed (cítiť sa smutne/deprimovane)
Ever since the Coronavirus disease broke out many people have been feeling blue.
(Odkedy vypukla Corona mnoho ľudí sa cíti deprimovane.)
When you’re feeling blue you should start doing something you love.

(Ak si smutný, mal by si začať robiť niečo čo máš rád.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu