6 PHRASAL VERBS with SHOW

V dnešnom videu sa naučíme 6 frázových slovies obsahujúcich sloveso “TO SHOW”. Vo videu mám pre vás pripravené 3 vety na preklad zo slovenčiny do angličtiny a týmto spôsobom sa môžete otestovať hneď na začiatku videa, keďže možno už tieto slová poznáte, pokiaľ nie, naučíte sa niečo nové. Po každej vete si povieme správnu odpoveď a povieme si o výraze niečo viac. Na konci videa vás čaká preklad s využitím novej slovnej zásoby.

Frázové slovesá sú slovesá, ktoré obahujú sloveso a ďaľšie slovo, väčšinou predložku, alebo časticu. Napr. LOOK FOR (hľadať) Sloveso LOOK síce znamená pozerať sa, alebo aj vyzerať, ale LOOK FOR má už úplne iný význam. Učte sa frázové slovesá ako nové slová a učte sa ich vo vete, pôjde vám to ľahšie.

1.SHOW AROUND = používame keď chceme niekomu ukázať, predstaviť nejaké nové miesto (mesto, krajinu môže to byť aj náš byt, alebo dom). Niekto vás navštívi po prvý krát a môžete mu povedať: Let me show you around. (Dovoľ mi ti to tu ukázať, povodiť ťa.)When you come to Bratislava, I will show you around. (Keď prídeš do Bratislavy, ukážem ti to tu, povodím ťa po Bratislave.)

2.SHOW OFF = predvádzať sa, predviesť niečo. Môže to byť v pozitívnom, ale aj negatívnom význame.
They want to show off their new technology. (Chcú predviesť ich novú technológiu.)

That guy is always showing off! He thinks he is the best football player ever. (Ten chalan sa stále predvádza! Myslí si, že je najlepší futbalista, aký tu kedy bol.)

3.SHOW UP má viacero významov = ukázať sa, teda prísť niekam.  She showed up 10 minutes late. (Ukázala sa – prišla o 10 minút neskôr.)
SHOW UP = veľmi dobre viditeľné. Pink letters show up well on that white background. (Ružové písmená je dobre vidno na tom bielom pozadí.)

SHOW (SOMEONE) UP = niekoho znemožniť, ponížiť. John is always trying to show someone up to make himself look better. (John sa vždy snaží niekoho znemožnit, aby vyzeral lepšie.)

4.SHOW THROUGH = presvitať.
I think your shirt is too small—look, your belly is showing through! (Myslím, že tá košela je ti malá – pozri, vidno ti cez ňu brucho.)

Your underwear shows through that dress. (Cez tie šaty ti presvitá spodné prádlo.)

5. SHOW (SOMEONE) IN = zaviesť, uviesť niekoho dnu.
When she arrives, show her straight in. (Keď príde, zaveď ju hneď dnu.)

Allow me to show in Mr. Jacobs here, and then I’ll be right with you. (Dovoľ mi uviesť dnu pána Jacobsa a hneď som pri tebe.)

6.SHOW (SOMEONE) OUT = vyprevadiť, odprevadiť niekoho.
Let me show you out. (Dovoľte mi vás vyprevadiť.)

Ask someone in the office to show you out. (Popros niekoho v kancelárii, aby ťa vyprevadil.)

 
 
 
 
 

Najnovšie príspevky rovno do mailu