IN, ON, AT – predložky času

Ako používať frázu ‘If I were you’. Je vôbec ‚I were‘ použité správne?

Sloveso „to be“ 101. K dispozícii máte worksheet s cvičeniami a krátky quiz na konci článku.

Členy nám pomáhajú určiť o akom množstve hovoríme, a či už o daných veciach vieme, alebo nie.

Naučte sa správne používať „I used to“ a „I’m used to“.

Dnes nadviažeme na moje predošlé video, kde sme sa naučili ako správne v angličtine vyjadriť ako dlho sa niečomu venujeme, ako dlho nejakú aktivitu robíme.

V dnešnom videu si povieme ako správne v angličtine vyjadriť, keď hovoríme ako dlho niečo robíme, ako dlho sa niečomu venujeme.

Naučte sa správne používať should. Otestujte sa na konci videa.

Naučte sa používať frázu “I have never”

Jeden z najlepších spôsobov ako sa naučiť správne používať gramatický čas, je zapamätať si situácie, v
ktorých ho môžeme použiť. V dnešnom príspevku sa zameriame na prítomný priebehový čas. Present
continuous (progressive) tense

“Present perfect tense” je jeden z najmenej obľúbených gramatických časov u študentov. Ak sa však chcete
dobre dorozumieť a posunúť svoju angličtinu na vyšší level mali by ste ho začať používať. V tomto videu
si povieme jednu zo situácií v ktorej ho využívame.