I have never...

V dnešnom videu sa naučíme používať frázu “I have never”… „Nikdy som“…
Vo videu si povieme 10 viet s využitím “I have never” – nikdy som niečo nerobila/niekde nebola…Na záver môžete hádať, ktoré z viet sú pre mňa pravdivé.

Po tejto fráze používame sloveso v 3. tvare(Past Participle) (e.g. (1)Wear – (2)wore –(3)worn)

 1. I have never worn glasses. (Wear-wore-worn)
 2. I have never made a Youtube video. (Make–made-made)
 3. I have never had a cup of coffee. (Have–had–had)
 4. I have never eaten raw meat. (Eat-ate–eaten)
 5. I have never read a whole novel in one day. (Read-read-read)
 6. I have never seen Pulp fiction. (See-saw–seen)
 7. I have never been to New York. (Be-was/were-been)
 8. I have never thrown up on a roller coaster. (Throw up-threw up-thrown up)
 9. I have never danced in an elevator. (dance-danced-danced)
 10. I have never had a surprise party thrown for me. (have-had-had)

 

(Vety môžeme skrátiť a povedať I’ve never= I have never)

Ak, chceme povedať, že sme danú aktivitu už robili, stačí ak odstránime slovo “never”. A ak chceme dodať viac informácií – kedy sme danú činnosť robili, tak používame Past Simple. Ako napríklad:

 • I have never worn glasses. (false)
 • I have worn glasses and contact lenses. (Present Perfect)
 • I stopped wearing them after my eye lasik surgery last year. (Past Simple)

 

Viac príkladov nájdete vo videu.