May and Might (part 1)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Maymight sú modálne slovesá, ktoré používame na vyjadrenie možností, povolení, požiadaviek, návrhov a dokonca aj kritiky. Teraz to znie veľmi náročne, ale verte mi, že to nie je vôbec zložité. V 2 častiach si vysvetlíme všetky použitia a uvidíte, že všetky spolu súvisia a dávajú zmysel. Vysvetlíme si aj rozdiel medzi may/mightcan/could. Sú prípady kedy majú takmer rovnaký význam, ale aj naopak kedy majú rozdielny význam.

Intro

V 3. osobe jednotného čísla nepoužívame “-s”

 • She may be here tomorrow. (NOT She mays be here tomorrow.)
 • It might rain this afternoon.

Otázky a zápory tovríme bez použitia pomocného slovesa do.

 • May I help you? (NOT Do I may help you?)
 • We might not be home before midnight.

Po maymight používame neurčitok slovesa bez to.

 • You may be right. (NOT You may to be right.)
 • She might not want to come with us.

Sloveso might nie je minulý čas od slovesa may ako si mnoho študentov myslí. Vyjadruje nám prítomnosť a budúcnosť ako aj may. Rozdiel si povieme o chvíľu. Takže ak chceme vyjadriť minulosť, budeme používať may/might + past participle (3rd form).

 • She’s late. I think she may have missed the train.
 • Why did you do that? You might have killed yourself.

Možnosti

Slovesá maymight často používame ak rozprávame o možnostiach, že sa niečo stane, alebo sa práve deje.

 • We may go climbingin the Alps next summer.
 • Peter might phone. If he does, ask him to ring later.
 • I think Patriots are going to win. – You may be right.
 • Where’s Anna? – I don’t know. She might be out shopping, I suppose.

May wellmight well dávajú možnostiam ešte silnejší význam. To znamená, že majú ešte väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú.

 • I think it’s going to rain. – You may well be right. The sky’s really black.

Might nepoužívame ako minulý čas od may. Obe slovesá používame ak rozprávame o prítomnosti a budúcnosti. Might vyjadruje menej pravdepodobnú možnosť ako may, t.j. je menšia šanca, že sa daná akcia stane.

 • may go to London tomorrow. (50% šanca)
 • Joe might come with me. (30% šanca)

May zvyčajne nepoužívame v priamych otázkach ak vyjadrujeme možnosti. Iný prípad je ak si pýtame povolenia, alebo žiadame niekoho o niečo.

 • Are you likely to go camping this summer? (NOT May you go camping…?)
 • Has Emma gone shopping, I wonder? (May Emma have gone shopping?)

V nepriamych otázkach vyjadrujúcich možnosti (napr. Do you think….?) sa môžeme stretnúť aj s may.

 • Do you think you may go camping this summer?

Ak by ste sa stretli so slovesom might v priamej otázke, vedzte, že je to veľmi formálny štýl vyjadrovania.

 • Might you go camping?

Aj v tomto prípade by ľudia skôr zvolili nepriamu otázku, kde might môžeme prirodzene použiť.

 • Do you think you might go camping?

Aj keď may/might majú vo veľa prípadoch rovnaký význam a použitie ako can, v zápore musíme rozlišovať ich významy. May/might not nám bude dávať význam: je možné, že niečo sa nedeje/ nestane. Can’t nám však bude dávať význam, že niečo je nemožné. Na viac rozdielov medzi may/mightcan/could sa pozrieme v nasledujúcom podcaste.

 • She may be at home. (Možno je doma.)
 • She may not be at home. (Možno doma nie je.)
 • She can’t be at home. (Určite nie je doma. Nemôže tam byť.)
 • You might (Možno vyhráš.)
 • You might not (Možno nevyhráš.)
 • You can’t (Nemôžeš vyhrať. Určite nevyhráš)

2. podmienkovej vete používame iba might. V tomto prípade nám bude dávať význam „možno by sa mohlo niečo stať“.

 • If you went to bed for an hour, you might feel better.

V nepriamej reči budeme používať might v prípade, že v priamej reči bolo použité may.

 • may go to Scotland. – What? – I said I might go to Scotland.

Vyjadrenie minulosti

Ako sme si spomínali, might nie je minulý čas od may. Na vyjadrenie minulých možností a teda ak chceme vyjadriť čo sa mohlo stať v minulosti používame may/might + past participle (3rd form).

 • Polly’s very late. – She may have missed the train.
 • What was that noise? – It might have been a cat.

V niektorých prípadoch môže byť táto väzba použitá aj pre budúcnosť, alebo prítomnosť. Vtedy nám dáva význam, že existuje možnosť, že daná akcia je už ukončená, alebo bude ukončená. Môžeme si ju porovnať s predbudúcim časom.

 • I’ll try to call him, but he may have gone out by now. (veľká pravdepodobnosť)
 • By the end of this year I might have saved some money. (malá pravdepodobnosť)
 • By the end of this year I will have saved enough money. (s určitosťou)

Väzbu might have používame aj v situáciách kedy chceme vyjadriť, že niečo bolo možné, ale nestalo sa tak.

 • You were stupid to try to climb up there. You might have killed yourself.
 • If she hadn’t been so bad-tempered, I might have married her.

Najnovšie príspevky rovno do mailu