Podmienkové vety (conditionals)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

IF

V prvom rade si musíme uvedomiť, že if nepoužívame iba na vyjadrenie podmienkových viet. Viac o slove if si môžete prečítať v našom staršom článku tu.

V podmienkových vetách sme zvyknutí, že použitý čas nevyjadruje to čo má. Napríklad minulý čas použitý po if v 2. podmiekovej vete nevyjadruje minulosť, ale prítomnosť.

 • If I won a lot of money, I would buy a big house.

 Vo vetách, ktoré vyjdrujú fakty, pravdivosť a teda nerozprávame o žiadnych hypotézach, pravdepodobnostiach, alebo nereálnych situáciách, je if použité, ako akákoľvek iná spojka a použité časy nám budú vyjadrovať to čo majú (prítomný čas – prítomnosť, minulý čas – minulosť…)

 • Oil floats if (when) you pour it on water.
 • If (As) John didn’t come to work yesterday, he was probably ill.
 • If (Because) you didn’t study physics at school, you won’t understand this book.

Nultá podmienka

Nultú podmienku používame ak rozprávame o faktoch, reálnych situáciách, ktoré sa s určitosťou stanú. Vieme ju využiť ak napríklad hovoríme o svojom správaní.

 • If water reaches 100 degrees, it boils. (fact)
 • If I lose a game, I always get angry. (my character)

If môže byť v tomto prípade nahradené slovom when bez toho aby veta zmenila význam.

If + present + present

 • If you eat too much, you get fat.
 • If babies are hungry, they cry.
 • If you heat ice, it melts.

 

Prvá podmienka

Prvú podmienku používame v situáciách kedy hovoríme o niečom, čo sa môže v budúcnosti stať. Existuje pravdepodobnosť, že sa to stane za daných okolností. Všimnite si, že prítomný čas v “if vete”, často používame na vyjadrenie budúcnosti.

If + present + future

 • If it rains, will stay home.
 • If I have enough money, I will go on vacation.
 • You won’t get wet if you take an umbrella.

Druhá podmienka

Druhú podmienku môžeme použiť v prípade, že hovoríme o veľmi nepravdepodobných situáciách v budúcnosti. Napríklad na vyjadrenie svojich snov a prianí.

 • Ifwon a lot of money, I would buy a big house.

Taktiež ju môžeme použiť ak hovoríme o situáciách v prítomnosti, ktoré sú neuskutočniteľné a nereálne. Všimnite si, že aj napriek tomu, že v “if vete” používame minulý čas, vyjadrujeme/ hovoríme o prítomnosti a budúcnosti.

 • If I were you, I would call her.

Were sa v druhej podmienke často používa vo všetkých osobách (namiesto was).

If + past + would “infinitive”

 • If she studied harder, she would pass the exam.
 • If I met the President, I would say hello.
 • He would be a great player if he trained more often.

 

Tretia podmienka

Treťou podmienkou budeme vyjadrovať minulosť. Hovoríme o situáciách, ktoré už nemožno zmeniť a chceme iba vyjadriť čo by sa v minulosti stalo inak za daných okolností. Často ju využívame ak ľutujeme čo sme v minulosti urobili/ neurobili.

If + past perfect + would have “past participle”(3rd form)

 • If he had studied, he would have passed all his exams.
 • If you had called me, I would have joined you.
 • We wouldn’t have been late, if we had taken a taxi.

 

Porovnanie

 • If you study, you get good grades.

Hovorím o všeobecnej situácii (fakte), ktorá platí pre všetkých a preto používam nultú podmienku.

 

 • If you study, you will get good grades.

Túto vetu v prvej podmienke by sme použili v prípade, ak by sme napríklad mali študenta, ktorý potrebuje povzbudiť. Vieme o ňom, že to v budúcnosti môže dokázať, iba sa potrebuje viac učiť.

 

 • If you studied, you would get good grades.

Túto vetu by sme použili pri študentovi, ktorému sa nechce učiť a aj vieme o ňom, že sa viac učiť nebude. Hovoríme o nereálnej situácii v prítomnosti. Pomôcka: Obe časti vety sme dali o jeden čas do minulosti.

 

 • If you had studied, you would have got good grades.

Študent ľutuje, že v minulosti nedostával dobré známky a preto použijeme tretiu podmienku, aby sme mu dali najavo čo by bolo inak, keby sa v tom čase učil. Pomôcka: Znova sme dali obe časti o jeden čas do minulosti.

54

Podmienkové vety

Vyberte správny tvar slovies

1 / 14

If it ..............., we ............... at home.

2 / 14

I will come if I ………………. time.

3 / 14

If you ............... harder, you ............... better marks in your tests.

4 / 14

If you ……………… into Peter, tell him that he owes me a letter.

5 / 14

If you ............... us, we ............... the work in no time.

6 / 14

If he is late, we …………………. without him.

7 / 14

If you ............... the way, I ............... you up.

8 / 14

If you ………………. me, I would have told you.

9 / 14

If I ............... rich, I ............... around the world.

10 / 14

Will it be all right if I ………… a friend tonight?

11 / 14

I ............... you earlier if I ............... your phone number.

12 / 14

If I hadn’t been so tired, I ……………… up.

13 / 14

My mum ............... a cake if you ............... to see us.

14 / 14

She ............... to the market with us if she ............... to work.

Your score is

The average score is 70%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu