Let

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

So slovesom let sme sa stretli v nedávnom podcaste keď sme si hovorili o rozkazovacom spôsobe. Znamená nechať, dovoliť, nech. Teraz si ho rozoberieme podrobnejšie. Povieme si ako a kedy ho používať a nevynecháme ani často kladenú otázku či je let us to isté ako let’s.

Vetné konštrukcie a významy

Let je nasledované predmetom a neurčitkom slovesa bez to.

 • We usually let the children stay up late on Saturdays. (NOT … let the children to stay/ staying…)
 • She didn’t let me see what she was doing. (NOT… let me saw…)

Výraz let…knownám bude dávať význam povedať, informovať. Výraz “let…have” zase poslať, dať.

 • I’ll let you know my holiday dates next week.
 • Could you let me have the bill for the car repair?

Výraz let go of znamená pustiť niečo/ prestať sa držať niečoho (aj v abstraktnom význame).

 • Don’t let go of mom’s hand.
 • It’s time to let go of the past.

Sloveso let zvyčajne nepoužívame v trpnom rode. Namiesto neho skôr používame sloveso allow.

 • After questioning he was allowed to go home.

Ak je let nasledované predmetom a predložkou miesta, zvyčajne tým vyjadrujeme pohyb.

 • You’d better let the dog out of the car.
 • Let him in!
 • Those kids let my tyres down.

Použitia

Sloveso let používame na vyjadrenie návrhov a príkazov. Komu však ten príkaz dávame? Všetko záleží od toho, ktorá osoba je použitá po let.

Môžeme použiť let us (formálne) a let’s (neformálne), aby sme vyjadrili návrh, alebo príkaz skupine, v ktorej som aj ja sám.

 • Let us pray.
 • Let’s have a drink.
 • Ok, let’s all get moving.

Ak je v hlavnej vete let us/ let’s, v question tags (slovenské však?, že?) budeme zvyčajne používať shall we?.

 • Let’s go for a walk, shall we?
 • Let us pray, shall we?

Zápory sú tvorené nasledovne: let us not/ do not let us (formálne), alebo let’s not/don’t let’s (neformálne).

 • Let us not despair. (formal)
 • Let’s not get angry. (informal)
 • Do not let us forget those who came before us. (formal)
 • Don’t let’s stay up too late tonight. (informal)

Výraz let me používame ak chceme vyjadriť čo ešte urobíme/ musíme urobiť. Môže to vyznieť, že dávame sami sebe inštrukcie čo urobiť. Najznámejšie výrazy sú let me see a let me think.

 • What time shall we leave? – Let me think. Yes, eight o’clock will be OK.
 • What’s the best way to Manchester? Let me see – suppose I take the M6.
 • Let me just get my coat and I’ll be with you.

Môžeme sa stretnúť ja s výrazom let’s vo výzanem let me.

 • Let’s Suppose I take the M6…

Ako sme si spomínali v podcaste o rozkazovacom spôsobe, ak chceme vyjadriť návrh alebo príkaz tretej osobe, používame sloveso let. To znamená, že hovorím o tom, čo navrhujem/ prikazujem tretej strane, nie môjmu poslucháčovi.

 • Let the prayers begin.
 • Let our enemies understand that we will not hesitate to defend our territory.
 • Your boyfriend’s going out with another girl. – Let him. I don’t care.

Môžete sa stretnúť aj s použitím let + there be.

Let there be no doubt in your minds about our intensions.

Najnovšie príspevky rovno do mailu