Rozkazovací spôsob - BE QUIET!

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Použtie

Vo vetách Come here., Be quiet., Have a drink., alebo Don’t worry about it. sú slovesá come, be, have a don’t worry použité v rozkazovacom spôsobe.

V kladných vetách teda používame neurčitok slovies bez to a v záporných vetách používame do not (don’t) + sloveso.

Môže sa zdať, že imperative (rozkazovací spôsob) používame iba pre priame rozkazy, ale využívame ho aj pre návrhy, rady, inštrukcie, povzbudenie, ponuky a priania niečoho dobrého pre ostatných (napr. Have a good day.)

 • Look in the mirror before you drive off.
 • Please do not lean out of the window.
 • Tell him you’re not free this evening.
 • Try again – you nearly did it.
 • Have some more tea.
 • Enjoy your holiday.

Ak je rozkazovací spôsob nasledovaný and, alebo  or, môže nám dávať význam 1. podmienky. Ak urobíš niečo, bude to mať takéto následky.

 • Walk down our street any day and you’ll see kids playing. (If you walk…)
 • Shut up or I’ll lose my temper. (If you don’t shut up…)
 • Don’t do that again or you’ll be in trouble.

 

Zdvorilostný rozkazovací spôsob

Ak použijeme pomocné sloveso do pred vyjadrením rozkazovacieho spôsobu, urobíme ho zdvorilejším, slušnejším a formálnejším.

 • Do sit down.
 • Do be more careful.
 • Do forgive me.

 

get + past participle

Ak chceme niekomu rozkázať čo si má zariadiť/ nechať urobiť niekým iným, používame väzbu get + past participle (3. forma slovesa).

 • Get vaccinated as soon as you can.

Be

Pomocné sloveso do zvyčajne nepoužívame spolu s pomocným slovesom be, avšak pri rozkazovacom spôsobe sa to stáva.

 • Don’t be silly!
 • Do be quiet! (slušné, formálne)

 

Podmet

Ako sme si mohli všimnúť, pri rozkazovacom spôsobe nevyjadrujeme podmet vo vete, pretože je zrejmé, že podmetom je you. Niekedy však tento podmet musíme vyjadriť, aby sme dali jasne najavo komu to hovoríme.

 • Mary come here – everybody else stay where you are.
 • Somebody answer the phone.
 • Relax, everybody.

V prípade, že použijeme zámeno you pred rozkazovacím spôsob, vyjadríme hnev.

 • You take your hands off me!
 • You watch your mouth!

Všimnite si slovosled pri zápore v rozkazovacom spôsobe s vyjadrením podmetu – ide za don’t.

 • Don’t you talk to me like that!
 • Don’t anybody say a word!

Question tags

Na vytvorenie question tags v rozkazovacom spôsobe, nepoužívame pomocné sloveso do ako by sa mohlo zdať, ale will you?, would you?, can you? could you?.

 • Give me a hand, will you?
 • Wait here for a minute, would you?
 • Get me something to drink, can you?

Can’t you a won’t you použité pri question tags v rozkazovacom spôsobe sú zdvorilejšie.

 • Be quiet, can’t you?
 • Sit down, won’t you?

Ak chceme vytvoriť question tags s rozkazovacím spôsobom v zápore, použijeme will you?.

 • Don’t tell anybody, will you?

 

Always Never

Slová always never, ktoré sú v rozkazovacom spôsobe používané často, sa budú nachádzať pred jeho vyjadrením.

 • Always remember what I told you.
 • Never speak to me like that again.

Let

Rozkazovací spôsob používame pre 2. osobu. Ak ho chceme vyjadriť, ale v iných osobách, musíme použiť sloveso let. Používame ho hlavne pri návrhoch, alebo pri dávaní rozkazov, ktoré sa týkajú iných osôb.

 • Let me see. Do I need to go shopping today?
 • Let’s go home.
 • Let him wait.

Najnovšie príspevky rovno do mailu