Which, What, Who a Whom

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

intro

Opytovacie zámená which, what, who, whom, where, when, why a how môžu byť pre študentov mätúce. Ten dôvod je žiaľ, že si ich často nesprávne prekladáme. Najlepšie je neprekladať si ich vôbec, ale naučiť sa ktoré z nich použiť v rôznych situáciách. Slovenský preklad má často rôzne formy, ale anglické slovo je len jedno. Tak napríklad opytovacie zámeno where by sme mohli preložiť ako – kde, kade, kam a odkiaľ. Je jednoduchšie zapamätať si, že opytovacie zámeno where budeme používať ak sa pýtame na miesto.

Základné rozdelenie:

which, what – ak sa pýtame na veci

 • What’s your name?
 • Which is your car?

who, whom – ak sa pýtame na ľudí

 • Who’s your favorite singer?
 • Whom did he call?

where – ak sa pýtame na miesto

 • Where are you from?

when – ak sa pýtame na čas

 • When can I see you again?

why – ak sa pýtame na dôvod/ príčinu

 • Why did you come so early?

how – ak sa pýtame na spôsob

 • How do you commute to work?

rozdiel medzi which a what

Rozdiel medzi which a what je veľmi malý a často by sme vedeli použiť v otázke oba výrazy.

 • Which/What is the hottest city in the world?
 • Which/What train did you come on?
 • Which/What people have influenced you most in your life?

Rozdiel však medzi nimi existuje. Which použijeme ak máme na výber limitované (ohraničené) množstvo.

 • We have white or brown bread. Which will you have? (NOT What will you have?)
 • Which size do you want – small, medium or large?

Ak však máme na mysli všetky možnosti a varianty bez ohraničenia, používame what.

 • What’s your name? (NOT Which is your name?)
 • What language do they speak in Greenland?
 • What’s your phone number?

 

which a what pre ľudí

V prípade, že sú which what použité pred podstatným menom, môžu byť použité nie len pre veci ale aj pre ľudí.

 • What languages do you speak?
 • Which language would you like to speak – English, French or Spanish?
 • What writers do you like?
 • Which writer do you like – King,Brown or Nesbo?

 

Which môže byť taktiež použité pre ľudí v prípade, že sa pýtame na ich identitu a what ak sa pýtame na ich prácu (pozíciu/ funkciu).

 • Which is your husband? – The one in jeans.
 • So Janet’s the Managing Director. What’s Peter?

 

which of

Pred determinantmi ako napríklad členy (a,an,the), zámená (this, that, these, those, my, your…) atď. používame which of. Who of alebo What of sa v modernej angličtine zvyčajne nepoužíva.

 • Which of your teachers do you like best?
 • Which of us is going to do the washing up?
 • Which of these coats is yours?

 

who whom

Študenti sa bežne učia, že ak sa pýtame komu?/ koho?, mali by sme použiť whom. Avšak v bežnej angličtine sa aj v takomto prípade používa who.

 • Who did they arrest?

V prípade, že v otázke s who použijeme aj predložku (napr. S kým…?, Od koho…?), dáme ju na koniec otázky.

 • Who did she go with?

Vo veľmi formálnom štýle môžeme použiť whom.

 • Whom did they arrest?

Predložku v otázke s whom dávame na začiatok.

 • With whom did she go?

Najnovšie príspevky rovno do mailu