Vyjadrenie záporu (part 3) - dvojité zápory

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Vyjadrenie záporu s think, hope, seem atď.

Ak vyjadrujeme záporné vety so slovami ako think, believe, suppose imagine atď., zvyčajne dávame do záporu práve tieto slová a nie druhú časť vety.

 • I don’t think you’ve met my wife. (Prirodzenejšie ako I think you haven’t my wife.)
 • I don’t believe she’s at home.

 

Avšak sloveso hope a vyjadrenie prekvapenia s I thought sú výnimkami.

 • I thought you weren’t coming.
 • I hope it doesn’t rain.

 

V krátkych odpovediach môžu byť tieto slová nasledované s not.

 • Are we going to see Alan again? – I believe/ suppose/ hope not.

 

Na krátke odpovede môžeme využiť aj konštrukciu I don’t … so.

 • Do you think it’ll snow? – I don’t believe/ suppose/ think so.

 

Sloveso hope je používané iba v konštrukcii s not.

 • hope not. (NOT don’t hope so.)

 

I don’t think so je bežnejšie ako I think not, ktoré sa používa skôr vo formálnom styku.

 

 

Dvojité zápory

V mnohých jazykoch sa používajú slová ako nikto, nič, alebo nikdy s ďalším záporným slovom. V angličtine sú tieto slová považované ako vyjadrenie záporu vo vete. To znamená, že so slovami ako nobody, nothing, alebo never nepoužívame vyjadrenie záporu s not.

 • I opened the door, but I could see nobody. (NOT I couldn’t see nobody.)
 • Tell them nothing. (NOT Don’t tell them nothing.)
 • Your suggestion will help neither of us. (NOT …won’t help neither…)
 • Nothing matters now. Everything is finished. (NOT Nothing doesn’t matter…)
 • I’ve never understood what she wants. (NOT I haven’t never understood…)

 

Slová nobody, nothing, never atď. využívame na vyjadrenie dôrazu. Viac sa stretávame práve s použitím not anybody, not anything, not anywhere atď. Nezabúdajme, že tieto slová nevyjadrujú zápor samé o sebe. Potrebujeme s nimi použiť not.

 • I opened the door, but I couldn’t see anybody.
 • Don’t tell them anything.
 • Your suggestions won’t help either of us.

 

S dvojitým záporom sa však v angličtine stretávame. Nie je to považované za gramatickú chybu, ale musíme si byť vedomí významu vety.

 • Say nothing. (Be silent)
 • Don’t just say nothing. (Don’t be silent)

 

Dokonca sa môžeme stretnúť aj s niekoľkými zápormi v jednej vete. To je však využívané v literatúre, alebo v rôznych dialektoch a nie je to prirodzené v bežnej komunikácii.

 • Not a day passes when I don’t regret not having studied music in my youth. (I wish I had studied music when I was younger.)
 • I ain’t never done nothing to nobody, and I ain’t never got nothing from nobody no 🙂

 

Pokiaľ sa not vzťahuje na viac slovies, podstatných, alebo prídavných mien atď., spojíme ich zvyčajne s or.

 • He doesn’t smoke or drink.
 • She wasn’t angry or upset.
 • It’s not on the table or in the cupboard.

 

Určite ste sa učili o slove nor v podobných prípadoch. Väzbu not…nor budeme používať ak chceme zdôrazniť druhé sloveso, podstatné, alebo prídavné meno atď. V tomto prípade je dôležitá aj intonácia a akým spôsobom vetu povieme. Je dôležité urobiť pauzu pred nor.

 • Our main need is not food, nor money. It is education.
 • She didn’t phone that day, nor the next day.

Najnovšie príspevky rovno do mailu