Vyjadrenie záporu (part 2) - záporné otázky

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Štruktúra zápornej otázky

Slovosled zápornej otázky meníme podľa toho, či použijeme skrátenú formu slovesa, alebo nie.

 • Doesn’t she understand?
 • Why haven’t you booked your holiday yet?

ale

 • Does she not understand?
 • Why have you not booked your holiday yet?

 

Použitia zápornej otázky

Záporné otázky používame v rôznych situáciách. Ich význam sa nedá pomýliť a veľa záleží na intonácii.

 

Ak si chceme potvrdiť kladné presvedčenie a očakávame kladnú odpoveď.

 • Didn’t you go and see Helen yesterday? How is she? (Viem/ Som presvedčený o tom, že si za ňou bol.)

Ak chceme vyjadriť svoj názor, ale nechceme byť veľmi direktívni.

 • Wouldn’t it be better to switch the lights on?

Bežné zvolania a rečnícke otázky.

 • Isn’t it a lovely day!
 • She’s growing up to be a lovely person… Yes, isn’t she?
 • Isn’t the answer obvious?

Ak si chceme potvrdiť záporné presvedčenie a očakávame zápornú odpoveď.

 • Don’t you feel well?
 • Oh dear. Can’t they come this evening?

Ak chceme vyjadriť prekvapenie, že sa niečo ešte nestalo, alebo sa nedeje.

 • Hasn’t the postman come yet?
 • Didn’t the alarm go off? I wonder what’s wrong with it.

 

Pozvania, ponuky, sťažnosti a kritika

Pozvania a ponuky sa často začínajú s Won’t you…?, Wouldn’t you…?, Why don’t you…?

 • Won’t you come in for a few minutes?
 • Wouldn’t you like something to drink?
 • Why don’t you come and spend the weekend with us?

 

Záporné otázky môžu byť tiež pochopené ako sťažnosti a kritika.

 • Can’t you lend me your pen for a minute?
 • Don’t you ever listen to what I say?

 

Odpovede na záporné otázky

Nedajte sa zmiasť pri odpovedi na záporné otázky. Odpoveď “Yes” bude mať stále kladný význam (áno, stalo sa to/ deje sa to) a odpoveď “No” samozrejme záporný význam (nie, nestalo sa to/ nedeje sa to).

 • Haven’t you written to Mary? – Yes. (I have written to Mary.)
 • Haven’t you told her about us? – No. (I haven’t told her about us.)
 • Didn’t the postman come this morning? – Yes, he did.
 • Didn’t he bring anything for me? – No, he didn’t.

 

 

Najnovšie príspevky rovno do mailu