Tvorenie otázok

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Tvorenie otázok môže byť komplikované aj pre študentov vyšších úrovní. Dôvodom však nie je náročnosť tvorenia, ale fakt, že sa na hodinách veľmi málo precvičujú. Väčšinu hodiny naozaj iba odpovedáte na otázky a práve učiteľ je ten, ktorý ich tvorí. Preto sa snažte na hodinách nie len porozumieť otázke, ale skúste si aj všímať ako ich učtieľ tvorí.

 

Základné pravidlá

Otázky tvoríme pomocnými slovesami (to be, do, have, can…), ktoré umiestňujeme pred podmet. Podmet vo vete je niekto/ niečo čo vykonáva akciu, alebo niekto/niečo čo opisujeme.

 • When is Oliver leaving?
 • Have you received my letter of June 17?
 • Why are you laughing?
 • What are all those people looking at?
 • How much does the room cost?

 

Pred podmet dávame iba pomocné sloveso.

 • Is your mother coming tomorrow? NOT Is coming your mother tomorrow?
 • When was your reservation made? NOT When was made your reservation?

S touto chybou sa stretávame najmä keď je podmet dlhý, avšak pravidlo sa nemení.

 • Where are the President and his family staying? NOT Where are staying the President and his family?

 

Ak vo vete nie je žiadne pomocné sloveso, použijeme do (does, did).

 • Do you like Mozart?
 • What does periphrastic mean?
 • Did you wash the car today?

 

Pomocné sloveso do sa nesmie používať s inými pomocnými slovesami.

 • Can you tell me the time? NOT Do you can tell me the time?
 • Have you seen John? NOT Do you have seen John?
 • Are you ready? NOT Do you be ready?

 

Osobu a čas nám bude určovať práve pomocné sloveso a nie plnovýznamové.

 • What does the boss want? NOT What does the boss wants?
 • Did you go climbing last weekend? NOT Did you went climbing…?

 

V otázkach kde používame opytovacie zámeno (what, where, when…) umiestnime predložku na koniec otázky.

 • What are you talking about?
 • Who did you buy the ticket from?
 • What did you clean the floor with?

 

 

Podmetové otázky (Subject questions)

V niektorých prípadoch sú opytovacie zámená who, which, what a whose práve podmetmi v otázke. Nastane to vtedy keď sa pýtame kto alebo čo vykonáva (vykonal) danú akciu. V tomto prípade NEPOUŽÍVAME pomocné sloveso do.

 • Who phoned? BUT Who did you phone?
 • What happened? BUT What did she say?
 • Who told you? BUT Who did you tell?

 

Nepriame otázky (Indirect questions)

Síce ich nazývame nepriame otázky, ale otázky to nie sú a preto nedávame pomocné sloveso pred podmet a nepoužívame ani otáznik.

 • Tell me when you are NOT Tell me when are you leaving?
 • I asked where she was. NOT I asked where was she?
 • Tell me what time it is. NOT Tell me what time is it?
259

Tvorenie otázok

1 / 10

Ktorá otázka je správna?

2 / 10

Ktorá otázka je správna?

3 / 10

Ktorá otázka je správna?

4 / 10

Ktorá otázka je správna?

5 / 10

Ktorá otázka je správna?

6 / 10

Ktorá otázka je správna?

7 / 10

Ktorá otázka je správna?

8 / 10

Ktorá otázka je správna?

9 / 10

Ktorá otázka je správna?

10 / 10

Ktorá nepriama otázka je správna?

Your score is

The average score is 82%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu