stop doing VS stop to do

Aký je rozdiel medzi nasledovnými vetami?

  1. My sister stopped smoking.
  2. My sister stopped to smoke.
Obe vety sú správne, avšak majú odlišný význam.
Veta číslo 1 “My sister stopped smoking” znamená, že prestala fajčiť. Už viac nefajčí.

Veta číslo 2 “My sister stopped to smoke” znamená, že sa zastavila, aby si zapálila. Prestala robiť niečo čo práve robila, napr. šoférovala, ale zastavila, aby si mohla zapáliť.

‘stop + doing’ 
(stop + sloveso +ing) vyjadruje, že samotná činnosť skončila.
My sister stopped smoking last year. (Moja sestra prestala minulý rok fajčiť.)

She doesn’t smoke any more. (Už viac nefajčí.)

‘stop + to do’
(stop+sloveso v neurčitku) zastavili sme/prestali sme niečo robiť aby sme mohli spraviť niečo iné.
My sister stopped to smoke. (Moja sestra sa zastavila, aby si zapálila.)
My sister stopped in order to smoke. (Moja sestra zastavila, preto aby si mohla zapáliť.)

Ďaľšie príklady:
He stopped eating meat 2 years ago. (Pred 2 rokmi prestal jesť mäso.)

He stopped to eat something. (Zastavil sa, aby si dal niečo na jedenie.)

We stopped talking. We don’t talk any more.
(Prestali sme sa rozprávať. Už sa viac nebavíme.)
I saw Ann in the park. I stopped to talk to her.
(Videla som v parku Annu. Zastavila som sa, aby som sa s ñou porozprávala.)

Ak vám napadnú aj iné príklady dajte ich do komentu pod video na YouTube. Na konci videa sa môžete otestovať na krátkom kvíze. 🙂

 
 

Najnovšie príspevky rovno do mailu