SO vs SUCH

“It was so expensive” (Bola taka drahá) / “It was such an expensive bag” (Bola to taká drahá kabelka.) Do slovenčiny sme “so” aj “such” preložili ako ” taká”  v zmysle „veľmi“, ale kedy teda používame jedno a kedy druhé?

 

Po “so” naleduje prídavné meno (aký/aká/aké?) alebo príslovka (ako?)
She is so rich. (Je taká bohatá.)
He runs so slowly. (On beží tak pomaly.) Nepoužívame tu podstatné meno.

 

SO + adjective (prídavné meno) alebo adverb (príslovka)
It’s so beautiful. (Je to tak krásne.)
He is so tall. (Je taký vysoký.)

She is so nice. (Je taká milá.)

 

Po “such” naleduje prídavné meno (aký/aká/aké?) a podstatné meno (kto/čo?)

SUCH + adjective (prídavné meno) + noun (podstatné meno)
It‘s such a beautiful car. (Je to také krásne auto.)
He is such a tall man. (Je to taký vysoký muž.)

She is such a nice lady. (Je to taká milá pani. )

 

ALE MÁME TU VÝNIMKU a to vtedy ak používame „quantifiers“ – slová, ktoré vyjadruju množstvo, teda veľa a málo – MANY, MUCH, FEW, LITTLE + podstatné meno v tomto prípade použijeme “so” aj keď je vo vete použité podstatné meno.
There are so many people. (Je tam tak veľa ľudí.)

I have so little time. (Mám tak málo času.)

 

Nezabudnite sa otestovať na konci videa.  🙂

 

Najnovšie príspevky rovno do mailu