should, would, could

V dnešnom videu sa pozrieme na modálne slovesá, ktoré sa študentom často krát pletú a sú to slovesá should, would, a could.  

I should = Mal/mala by som (I should go to bed early tonight. Mala by som ísť dnes večer skoro do postele.) Sloveso SHOULD používame, keď niekomu, alebo sami sebe dávame rady. 

I would = By som (I would go to bed early tonight if I didn’t have to work. Dnes večer by som išla spať skoro, keby som nemusela pracovať.) WOULD často používame v hlavnej vete v podmienkových vetách (2.kondicionál), keď hovoríme o nereálnych situáciách. Hovoríme čo by bolo, keby… V druhej časti vety po IF používame minulý čas jednoduchý (PAST SIMPLE).

I could = Mohol/mohla by som (I could go to bed early tonight. Dnes večer by som mohla ísť spať skoro.) COULD používame, keď hovoríme, že niečo je možné, môže to tak byť, ale nemusí. Je to tiež minulý čas od slovesa can, vo význame mať nejakú schopnosť, vedieť niečo robiť. (I can speak English. I could speak English when I was a child.)

Vo videu si spolu prejdeme viac príkladov a na konci videa vás čaká krátky test. 🙂

 

Najnovšie príspevky rovno do mailu