Say or tell?

Ako správne používať slovesá “say” a “tell”

Študenti majú často problém používať správne slovesá “say” a “tell” . Používame ich zvyčajne v nepriamej reči (keď chceme zopakovať, čo nám niekto povedal).

 

Tell

Po slovese “tell” ide zámeno (me, you, her, him, us, them) alebo osoba, ktorá nám niečo povedala (my teacher, Peter).

 • I am telling you I didn’t do it. (Hovorím ti, že som to nespravil.)
 • He told me that he was at work. (Povedal mi, že je v práci.)
 • She told Peter that she had moved out. (Povedala Petrovi, že sa odsťahovala.)
 • We told our teacher that she is the best. (Povedali sme našej učiteľke, že je najlepšia.)

(Existujú výnimky, frázy ako napríklad tell the truth (povedz pravdu))

 

Pri slovese “say” máme viaceré možnosti

 1. Ak nehovoríme komu to bolo povedané
 • She said that she was hungry. (Povedala, že bola hladná.)

Nepovedala to mne, ani tebe, iba to povedala.

 • They said it wasn’t good. (Povedali, že to nebolo dobré.)

 

 1. Priama reč
 • “I will be late,” she said. “Budem meškať” povedala.
 • “We didn’t expect you to come,” they said. “Nečakali sme, že prídete” povedali.

 

 1. Môžeme povedať komu sme niečo hovorili ale po slovese “say” musíme použiť “to”
 • He said to me that he wanted to learn French. (Povedal mi, že sa chce učiť francúzsky.)
 • They said to us that they were studying. (Povedali nám, že sa učili.)

 V posledných dvoch vetách môžeme použiť sloveso “tell”

 • He told me that he wanted to learn French.
 • They told us that they were studying.

Vo všetkých vetách uvedených vyššie, kde sa nachádza slovo “that” máme na výber, či ho tam použijeme.