REMEMBER vs REMIND

V dnešnom videu sa spolu pozrieme na slovesá “remember” a “remind”. Niektorí študenti si ich zamieñajú, prípadne nepoužívajú správne a preto si dnes povieme ako ich používať. Nezabudnite sa otestovať na konci videa 🙂

REMEMBER = nezabudnúť, pamätať (si), spomenúť si
Remember to buy some milk. (Nezabudni kúpiť mlieko.)

Do you remember my brother Tim? (Pamätáš si môjho brata Tima?)

REMEMBER + doing  VS  REMEMBER(ED) + to do
1 I remember doing my homework. (Pamätám si, že som si robil domácu úlohu.)
2 I remembered to do my homework. (Spomenul som si, že si mám spraviť domácu úlohu.)

V prvej vete hovoríme, že si pamätáme samotnú činnosť. Druhou vetou vyjadrujeme, že sme na niečo nezabudli, teda sme si spomenuli že to máme urobiť.

REMIND = pripomínať (niekomu niekoho), pripomenúť (niekomu niečo)
You remind me of my sister. (Pripomínaš mi moju sestru.) (ak nám niekto niekoho pripomína použijeme “of”)

Please remind me to do it. (Prosím pripomeñ mi, aby som to urobila.) (ak chceme niekomu niečo pripomenúť používame “to”)

REMEMBER VS REMIND
Remember to buy some milk. (Nezabudni kúpiť mlieko.)

Remind me to buy some milk. (Pripomeñ mi aby som kúpila mlieko.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu