28

Reflexive pronouns

1 / 10

Viníte nás za tú nehodu.

2 / 10

Viníte sa za tú nehodu.

3 / 10

Jack ho predstavil.

4 / 10

Jack sa predstavil.

5 / 10

Videli ich pred domom.

6 / 10

Videli sa ako doktori.

7 / 10

Neporež ho!

8 / 10

Neporež sa!

9 / 10

Nehcela ju zraniť.

10 / 10

Spadol som a zranil som sa.

Your score is

The average score is 98%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu