Rather (part 2)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

would rather

Výraz woud rather používame na vyjadrenie preferencií –  “radšej by som…”. Nasleduje po ňom neurčitok bez to. Veľmi často používame skratku ‘d rather.

 • Would you rather stay here or go home?
 • How about a drink? – I’d rather have something to eat.

 

Zápor = would rather not

 • I’d rather not go out tonight. (NIE I wouldn’t rather…)

 

Dôležité:

Would rather like nevyjadruje preferencie v porovnaní s inými predmetmi. V tomto výraze, slovo rather znamená “celkom”.

 • I’d rather like a cup of coffee. — I’d quite like a cup of coffe. (Dal by som si kávu… mám na ňu celkom chuť.)
 • How about a cup of tea? – Thanks, but I’d rather have a cup of coffee. — Vyjadrujem preferencie. Radšej by som si dal kávu ako čaj. Pužívam iné sloveso ako

 

would rather + podmet + minulý čas

Výraz would rather využívame aj v prípadoch, ak niečo od niekoho chceme. V slovenčine používame vetu “Bol by som radšej keby si….”. Na vyjadrenie takejto situácie, používame štruktúru would rather + podmet ­+ minulý čas. Napriek tomu, že používame minulý čas, vyjadrujeme prítomnosť alebo budúcnosť.

 • I’d rather you went home now.
 • Tomorrow’s difficult. I’d rather you came next week.
 • My wife would rather we didn’t see each other any more.
 • Shall I open a window? – I’d rather you didn’t.

Ak chceme rozprávať o minulosti, môžeme použiť past perfect (predminulý čas).

 • I’d rather you hadn’t done that.

Avšak takáto situáciu je skôr vyjadrovaná slovesom wish ako would rather.

 • I wish you hadn’t done that.

or rather

Or rather často používame v situáciách keď sa chceme opraviť.

 • He’s a psychologist – or rather, a psychoanalyst.

would rather and had better

Veľa študentov si zamieňa použitie would rather had better, alebo si myslia, že majú rovnaký význam. Would rather = would prefer, had better = should.

 • I suppose I’d better clean the windows, but I’d rather watch TV.

Najnovšie príspevky rovno do mailu