Preložíte nasledovné vety so slovom “ešte” do angličtiny správne?

Študenti často krát nevedia nájsť správny výraz pre slovo ešte v angličtine. Hlavná vec, ktorú si musíme uvedomiť je, že nemôžeme prekladať do cudzieho jazyka doslovne, ale musíme vedieť, čo chceme vyjadriť a na základe toho použiť správny výraz. Ak sa chcete otestovať, pozrite si video v tomto príspevku a skúste vetu preložiť predtým ako sa zjaví správna odpoveď. Ak potrebujete viac času, video si zastavte hneď po tom ako poviem vetu po slovensky.

 1. Ak chceme povedať, že potrebujeme niečoho viac/alebo máme niečoho viac… ešte “2 hodiny/5 ľudí” používame frázu “2 more hours/5 more people”
 • I need two more hours to finish the book. (Potrebujem ešte 2 hodiny aby som dočítala tú knihu.)
 • He should talk to 5 more employees. (Mal by sa porozprávať ešte s 5 zamestnancami.)

 

 1. Ešte, v zmysle – čo iné/čo okrem iného/ “else”
 • What else do you need? (Čo ešte potrebuješ?)
 • Who else knows about it? (Kto ešte o tom vie?)
 • Would you like anything else? (Dali by ste si ešte niečo iné?)

 

 1. Ešte sa niečo nestalo (zatiaľ), používame “yet”
 • They haven’t arrived yet. (Ešte neprišli.)
 • I don’t know yet. (Ešte neviem.)

 

 1. Ešte v zmysle – a navyše, “moreover”
 • She is a great dancer and, moreover, a good singer. (Je skvelá tanečníčka, a navyše, dobrá speváčka.)
 • Texting while driving is dangerous; moreover, it’s illegal in some states. (Smskovanie a šoférovanie je nebezpečné, navyše, v niektorých štátoch aj nelegálne.)

 

 1. Ešte stále niečo trvá “still”
 • Her brother is still in high school. (Jej brat je ešte stále na strednej.)
 • They are still here. (Ešte stále sú tu.)