Predložky until/till, to, by a before

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Until a till

Veľmi častá otázka študentov: „Aký je rozdiel medzi until till?“. Obe slová znamenajú to isté. Môžu byť použité ako predložky alebo spojky. Till je však neformálne.

 • I won’t expect you until/till midnight.
 • I’ll wait until/till I hear from you.
 • The new timetable will remain in operation until June 30.

 

Until a to

Predložka to môže byť v rovnakom význame ako until. V tomto prípade ju používame vo väzbe from…to.

 • I usually work from nine to (or… from nine until/till five.)

To vo význame until tiež používame ak odpočítavame dni/týždne/mesiace atď. do nejakej udalosti v budúcnosti.

 • It’s another three weeks to the holidays. (or… until/till holidays.)

V iných prípadoch predložku to nepoužívame.

 • I waited for her until six o’clock, but she didn’t come. (NOT …to six o’clock…)

 

 

Vzdialenosť a kvantita

Until/ till používame len ako hovoríme o čase. Ak rozprávame o vzdialenosti, používame to, as far as alebo up to, ktoré taktiež môžeme použiť aj pri kvantitách.

 • We walked as far as/ up to the edge of the forest.
 • The minibus can hold up to thirteen people.
 • You can earn up to $500 a week in this job.

 

Časy s until

Ak chceme vyjadriť budúcnosť po slove until, používame prítomný čas.

 • I’ll wait until she gets here. (NOT … until she will get here.)

Ak po until použijeme predprítomný alebo predminulý čas, vyjadrujeme, že daná akcia bude/ bola ukončená.

 • You’re not going home until you’ve finished the report.
 • I waited until the rain had stopped.

 

Until by

Until nám vyjadruje, že daný stav alebo akcia bude trvať/ pokračovať do určitého momentu. By nám vyjadruje, že daný stav alebo akcia sa stane pred alebo v danom momente.

 • Can I stay until the weekend? – Yes, but you’ll have to leave by Monday midday at the latest.
 • Can you repair my watch if I leave it here until Saturday? – No, but we can do it by next Tuesday.

Until before

Not + until znamená to isté ako not + before.

 • I will not be seeing Judy until/ before

Oba výrazy until aj before používame na vyjadrenie ako ďaleko (časovo) nejaká udalosť je.

 • It’ll be ages until/ before we meet again.
 • There’s only six weeks left until/ before Christmas.
40

Predložky until/to/by

1 / 8

Could you deliver the new laptops .......... the end of the next week?

2 / 8

I waited for his email .......... 6pm, but he didn't send it.

3 / 8

You said you would be here .......... 4pm.

4 / 8

My friend came on Friday and he'll be here .......... next Tuesday.

5 / 8

.......... 10pm I was absolutely exhausted, but I still had a lot to do.

6 / 8

We met in the bar at 8 and stayed .......... 11.

7 / 8

They worked .......... 9am .......... 5pm.

8 / 8

They waited for me .......... 3pm.

Your score is

The average score is 65%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu