Používanie časov v súvetiach (part 2)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

in case, I hope, I bet, it doesn’t matter etc.

Prítomný čas je bežne používaný vo význame budúceho času po in case, I hope I bet.

 • I have my tennis things in case we have time for a game tomorrow.
 • I hope you sleep well.
 • I bet he gets married before the end of the year.

 

Prítomný čas vo význame budúceho času taktiež používame po it doesn’t matter, I don’t care, it’s not important atď.

 • It doesn’t matter where we go on holiday.
 • I don’t care what we have for dinner if I don’t have to cook it.

 

Minulý čas namiesto would

Tak ako will aj would obvykle vynechávame vo vedľajších vetách. Namiesto would používame minulý čas.

 • If I had lots of money, I would give some to anybody who asked for it.
 • Would you follow me wherever I went?
 • In a perfect world, you would be able to say exactly what you thought.
 • I would always try to help anybody who was in trouble, whether I knew them or not.

 

“perfect and progressive” časy

Ak je význam vety jasný, vo vedľajšej vete zvyčajne použijeme minulý čas namiesto predprítomného (present perfect) a predminulého času (past perfect).

 • It’s been a good time while it lasted.
 • For thirty years, he had done no more than he needed to.

 

Priebehové formy slovies sú zase zvyčajne zamené za jednoduché.

 • He’s working. But at the same time as he works, he’s exercising.

 

Výnimky

Tieto pravidlá často neplatia vo vedľajších vetách, ktoré začínajú s because, although, since, alebo v nedefinujúcich (non-defining clauses) vedľajších vetách.

 • I won’t mind the heat on holiday because I won’t move about much.
 • I’ll come to the opera with you, although I probably won’t enjoy it.

Najnovšie príspevky rovno do mailu