Preložíš nasledovné vety správne?

(Present Simple, Present continuous, Present Perfect Continuous)

V dnešnom videu si porovnáme 3 gramatické časy – Present Simple, Present Continuous a Present Perfect Continuous. Vo videu vás čakajú 3 vety na preklad, vysvetlenie gramatických časov a test na záver videa. Jednotlive gramatické časy majú viaceré využitia, stretneme sa s nimi teda v rôznych situáciach. Vo videu si uvedieme niektoré z nich.

Present Simple – využívame pre aktivity, ktoré robíme bežne, alebo pravidelne.
I work. (Pracujem.)
She goes to school. (Chodí do školy.)

They visit their family every week. (Každy týždeñ navštevujú svoju rodinu. ) 

Present Continuous – aktivity, ktoré prebiehajú v tejto chvíli alebo počas tohto obdobia. Môžeme ho použiť aj pre budúcnosť, ak hovoríme o našich osobných plánoch.
I’m going to work. (Idem do práce.)
You are learning English. (Učíte sa angličtinu.)

We are visiting our family this weekend. (Tento vikend navštívime našu rodinu.)

Present Perfect continuous – ak hovorime ako dlho nejakú aktivitu vykonavame, alebo sa niečomu venujeme.
I’ve been watching the TV show for a week. (Sledujem tú TV show už týždeň.)
He’s been learning English for 6 years. (Učí sa 6 rokov anglicky.) 
She’s been dancing for 7 months. (Tancuje 7 mesiacov.)

Sledujte video a nezabudnite sa otestovať 🙂

 

Najnovšie príspevky rovno do mailu