Neurčité členy a/an

Používate ich správne?

Mnohím študentom robí správne používanie členov problém. Členy nám pomáhajú určiť o akom množstve hovoríme, a či už o daných veciach vieme, alebo nie. Táto téma je trochu komplexnejšia, a vyžaduje viac času a videí, ale dnes sa spolu pozrieme na neurčité členy “a”, “an”, prípadne kedy člen nepoužiť vôbec. A aby to bolo interaktívnejšie, urobíme to formou testovania. Na obrazovke sa vám zjaví veta a budete mať 7 sekúnd, aby ste sa rozhodli či je veta správne, a ak nie je, kam by ste člen vložili. Po každej vete si povieme správnu odpoveď aj s vysvetlením. Ak sa chcete otestovať, pozrite si video.

a/an = neurčité členy

Kedy ich používame?

  • s počítateľnými podstatnými menami (počítateľné podstatné mená = slová, ktoré vieme vyjadriť v jednotnom aj množnom čísle)
  • iba v jednotnom čísle
  • ak hovoríme o niečom vo všeobecnosti, alebo po prvýkrát.
Príklady:
I have a brother. (Mám brata.)
It’s a cat. (Je to mačka.)

He’s eating an apple. (Práve je jablko.)

Ako vieme kedy použiť “a”, a kedy “an”?

Ak výslovnosť slova začína na spoluhlásku používame “a”, ak na samohlásku používame “an”. Dôležité je, že ide o výslovnosť slova, nie o to ako je slovo napísané. Teda slovo APPLE bude AN APPLE, ale UNIVERSITY bude A UNIVERSIY pretože výslovnosť sa začína s “J“. Rovnako slovo HOUR bude AN HOUR, a nie A HOUR, pretože “H“ v slove HOUR je tiché.

V množnom čísle členy a/an nepoužívame.
I have brothers. (Mám bratov.)
She likes cats. (Má rada mačky)

We are having burgers for dinner. (Dnes máme na večeru burgre.)

Ak je pred podstatným menom prídavné, člen posúvame a upravíme podľa prídavného mena
He is an actor. (Je to herec.) ALE He is a famous actor. (Je to slávny herec.)
She is a student. (Je študentka.) ALE She is an interesting student. (Je to zaujímavá študentka.)
 
Členy a/an bežne nepoužívame s nepočítateľnými podstatnými menami ako napr:
water, milk, coffee, sugar, salt, rice.
I never drink coffee.
She likes milk.
I need to buy sugar.
 
 

Existujú výnimky, ale o tých si povieme v niekotorom z mojich ďaľších videí, a rovnako aj o určitom člene THE. Na konci videa vás čaká ešte krátke zhrnutie a kvíz.

Najnovšie príspevky rovno do mailu