Need (part 1)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Plnovýznamové sloveso need

Sloveso need  najčastejšie používame ako plnovýznamové sloveso a tak sa aj správa. V tretej osobe jednotného čísla (v prítomnom čase) pridávame –s,  zápory a otázky sú tvorené pomocou pomocného slovesa do. Ak je need použité ako plnovýznamové sloveso, zvyčajne po ňom nasleduje neurčitok s to.

 • Everybody needs to rest
 • Do we need to reserve seats on the train?

 

Modálne sloveso need

Tak ako aj iné modálne slovesá, aj need v tomto prípade nepotrebuje –s v tretej osobe jednotného čísla (v prítomnom čase) a taktiež nepotrebuje do pri tvorbe otázok a záporu. Ak je need použité ako modálne sloveso, nasleduje po ňom neurčitok bez to.

 • She needn’t reserve a seat – there’ll be a plenty of room.

Táto forma slovesa need sa používa hlavne v zápore (needn’t). Je preferovaná hlavne v Britskej angličtine. V Americkej angličtine sa skôr preferuje have to. Exsituje aj v otázkach, ale toto použitie je veľmi vzácne.

 • Need fill in a form?
 • You needn’t fill in a form.

 

Okamžitá potreba/ nutnosť

Modálna forma slovesa need sa používa na vyjadrenie okamžitej potreby alebo nutnosti. Často ju používame ak si pýtame povolenie, alebo dávame niekomu povolenie, že niečo nemusí urobiť (prevažne v tejto chvíli). Avšak nepoužívame ju ak rozprávame o obvyklej, alebo všeobecnej potrebe/ nutnosti.

 • It’s OK – You needn’t (don’t need to) pay for that phone call.
 • You don’t need to pay for emergency calls in most countries. (NOT You needn’t pay…)

 

Budúcnosť

Ak sa rozhodujem o budúcnosti a teda hovorím o tom čo je teraz potrebné urobiť v budúcnosti, použijeme need v prítomnom čase.

 • You need to come
 • Tell her she doesn’t need to work

Ak rozprávame o tom čo bude potrebné urobiť v budúcnosti (teraz to ešte nemusí byť nutné), používame will need. Rozprávame teda a budúcich povinnostiach, alebo dávame rady do budúcna.

Použitím will need môžu príkazy znieť menej priame (direktívne).

 • We’ll need to repair the roof next year.
 • You’ll need to start work soon if you want to pass your exams.
 • You’ll need to fill in this form before you see the Inspector.