“Must” a jeho minulé časy (3 informácie, ktoré vám uľahčia jeho použitie v angličtine)

V dnešnom príspevku sa zameriame na slovo “must” a 3 informácie, ktoré vám uľahčia jeho používanie. V preklade znamená “must” musieť, ale v angličtine existuje ešte jedno sloveso s rovnakým významom a to “have to”.

 1. Sloveso ide priamo po “must” čiže, “I must go”, “I must study” nedávame medzi slovesá spojku “to”

(must je vo všetkých osobách v rovnakej forme – “I must go/ you must go/he must go…etc.)

 

 1. Minulý čas je “had to”
 • “I had to get up early.” (Musela som vstať zavčasu.)

V prítomnosti môžeme túto vetu preložiť dvomi spôsobmi.

 • “I must get up early.” Alebo “I have to get up early.”

Minulý čas je v oboch prípadoch rovnaký.

 

 1. Sú situácie kedy musíme použiť “must” a nie “have to” a to vtedy ak hovoríme o niečom čo si myslíme, že je pravda, teda z nášho pohľadu, že to tak musí byť.
 • “You must be tired.” Musíš byť unavený. (Myslím si, že to tak je, možno máš kruhy pod očami alebo zívaš a podľa mňa musíš byť unavený)
 • “She must be beautiful.” Musí byť krásna. (Nevidela som ju, ale myslím, si že to tak je.)

Pri týchto typoch viet už nie je minulý čas “had to”, ale minulý čas tvoríme pomocou “must”+ “have”+ 3. forma slovesa (napr. 1Be/2was,were/3been)

 • She must have been Musela byť krásna.
 • I must have lost my passport. Musela som stratiť môj pas. (1lose/2lost/3lost)

Porovnajme si tieto 2 vety s použitím “had to die” a “must have died”

 • He had to die to save his wife. (Musel umrieť aby zachránil jeho manželku.)
 • He must have died. (After falling off a roof- po páde zo strechy, vidíme ako niekto spadol a povieme si “musel umrieť”, ale my si to len myslíme, sme o tom presvedčení, ale reálne to tak byť nemusí)