May and Might (part 2)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Maymight sú modálne slovesá, ktoré používame na vyjadrenie možností, povolení, požiadaviek, návrhov a dokonca aj kritiky. Teraz to znie veľmi náročne, ale verte mi, že to nie je vôbec zložité. V druhej časti našej série sa hlavne zameriame na použitie may/might ak hovoríme o povoleniach a povieme si aj rozdiely medzi may/might can/could.

 

Povolenia

Najdôležitejšie je povedať, že may/might sú používane najmä vo formálnych povoleniach. Sú oveľa menej používané ako can/could. Mnoho študentov si myslí, že práve ak si pýtame povolenie, musíme použiť may alebo might. Avšak je nutné vedieť, že oveľa viac sa stretnete s can a could. Might znie dokonca až veľmi formálne a nepoužíva sa veľmi v priamych otázkach.

 • May I put the TV on?
 • I wonder if I might have a little more cheese. (prirodzenejšie ako Might I have…)

May môžeme použiť na udelenie povolenia a may not zase na neudelenie povolenia, alebo vyjadrenie zákazu.

 • May I put the TV on? – Yes, of course you may.
 • May I borrow the car? – No, I’m afraid you may not.
 • Students may not use the staff car park.

Možno viete, že na vyjadrenie zákazu používame aj sloveso must. To je však o niečo silnejšie/ intenzívnejšie ako may.

 • Students must not use the staff car park.

May might zvyčajne nepoužívame ak hovoríme o povoleniach, ktoré už boli (ne)udelené, o slobode, ktorú ľudia už majú, alebo o pravidlách a zákonoch. V tomto prípade skôr používame can, could be allowed.

 • These days, children can/ are allowed to do what they like. (NOT children may do what they like…)
 • could/ was allowed to read what I liked when I was a child. (NOT I might have read what I liked…)
 • Can you/ Are you allowed to park on both sides of the road here? (Prirodzenejšie ako May you park….)

 

Želania a nádeje

Na vyjadrenie želaní a nádejí vo formálnom štýle môžeme použiť sloveso may. Nie však sloveso might.

 • I hope that the young couple may enjoy many years of happiness together.
 • Let us pray that peace may soon return to our troubled land.

Často sa však stretneme s prípadmi kedy je may použité na začiatku vety.

 • May you both be very happy!
 • May God be with you.
 • May the New Year bring you all your heart desires.
 • May she rest in peace.

Návrhy a kritika

V kladný vetách môže byť sloveso might použité na vyjadrenie návrhov a kritiky.

 • You might try asking your uncle for a job. (návrh)
 • You might ask before you borrow my car. (kritika)
 • She might have told me she was going to stay out all night. (kritika)

 

may/mightbut

Väzbu may/might…but využívame vo význame although (hoci) alebo even if (aj keď)

 • He may be clever, but he hasn’t got much common sense. (Even if/ Althought he’s very clever, he hasn’t….)
 • It may be a comfortable car, but it uses a lot of petrol.
 • She might have had a lovely voice when she was younger, but…

Toto je asi jediné použitie kedy nám may/might vyjadrujú fakty a nie možnosti.

 • You may be my boss, but that doesn’t mean you’re better than me.

 

May/might vs can/could

Ako už bolo spomenuté, pri povoleniach využívame can/could viac ako maymight, ktoré sú používané hlavne vo formálnom štýle.

 • Can I look at your paper?
 • Excuse me, may I look at your newspaper for a moment?

Študenti si často zamieňajú tieto slovesá, pretože si ich prekladajú ako “môcť”. Vtedy sa stáva, že použijú may/might na vyjadrenie schopností ľudí, zvierat a vecí. V tom je však veľký rozdiel. Porovnajme si…

 • She’s lived in France. That’s why she can speak French. (V tomto prípade nehovoríme o možnostiach alebo povoleniach a teda nemôžeme používať Veta „That’s why she may speak French.“ by bola nesprávna.
 • These roses can grow anywhere. (NOT These roses may grow anywhere.)
 • Can gases freeze? (NOT May gases freeze?)
 • In those days, everybody could find a job. (NOT … everybody might have found a job.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu