Make

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Make somebody do something

Vetná konštrukcia make+somebody­+verb(sloveso/akcia) vyjadruje donútiť niekoho niečo urobiť, alebo zapríčiniť niečo.

V tomto prípade je sloveso použité ako neurčitok bez to.

 • made her cry. (Nie I made her to cry., alebo I made hry crying.)
 • His mom made him clean his room again.
 • Don’t make me laugh.
 • The teacher made Jack rewrite the homework.

 

Make + somebody/something + adjective/noun

V porovnaní s predchádzajúcou vetnou konštrukciou, používame prídavné meno, alebo podstatné meno namiesto slovesa. Používame ju ak chceme hovoriť o zmene, vplyve, alebo účinku.

 • Alcohol makes me dizzy.
 • She made everybody welcome.
 • The rain made the grass wet.
 • You have made me a happy man.

 

Make oneself understood

Častý výraz, ktorý znamená komunikovať efektívne, aby mi bolo rozumieť.

 • I don’t speak French well, but I can make myself understood.
 • We used signs and gestures to make ourselves understood.

 

Predložky s make

Ak chceme vyjadriť, že niečo je vyrobené z určitého materiálu, ktorý nezmení svoju formu, používame made of

 • All our furniture is made of  wood. (drevo ostalo drevom)
 • Most things seem to be made of plastic these days.

 

Ak materiál zmení svoju formu, používame made from.

 • Paper is made from wood.
 • Wine is made from grapes.

 

Ak kladieme dôraz na proces výroby, používame made out of.

 • He made all the window-frames out of oak.

 

Made with zvyčajne používame ak hovoríme o viacerých materiáloch. Najčastejšie túto frázu používame ak rozprávame o varení.

 • I usually make the soup with lots of garlic.
76

Made of or made from?

1 / 14

The bags are made _____ leather.

2 / 14

Wine is made _____ grapes.

3 / 14

The windows are made _____ glass.

4 / 14

The house is made _____ bricks.

5 / 14

Chairs are made _____ wood.

6 / 14

She wore a beautiful necklace made _____ silver.

7 / 14

The paper is made _____ wood.

8 / 14

The earliest canoes were made _____ tree trunks.

9 / 14

The beer is made _____ barley and water.

10 / 14

Plastic is made _____ oil.

11 / 14

Cheese is made _____ milk.

12 / 14

The candle is made _____ wax.

13 / 14

The building gate is made _____ iron.

14 / 14

The comb is made _____ plastic.

Your score is

The average score is 67%

0%