Just

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

VÝZNAMY

Slovo just má niekoľko významov a často vyjadruje “v tomto momente”, alebo “len nedávno”.

 • I’ll be down in a minute – I’m just changing my shirt. (= práve teraz/ right now)
 • Alice has just phoned. (= pred malou chvíľou/ a short time ago)
 • Keith’s still around. I saw him just last week. (= len nedávno/ as recently as)

Vo výrazoch ako just after, just before a just when, slovo just používame, aby sme zdôraznili, že aktivita sa udiala čo najbližšie k spomínanému času.

 • I saw him just after lunch. (= ihneď po obede)

Slovo just môže taktiež vyjadrovať “len”, “nič viac len”, “ledva”.

 • Complete set of garden tools for just $15.99!
 • I just want somebody to love me – that’s all.
 • We just caught the train.

Tento význam slova just môžeme ešte zdôrazniť pridaním only.

 • There was only just enough light to read.

Ak v požiadavke použijeme just, Can/Could I just…? bude znieť menej dožadujúce sa.

 • Could I just use your phone for a moment?

Ďalší význam just je “presne”.

 • What’s the time? – It’s just four o’clock.
 • That’s just what I wanted.
 • She’s just as bad-tempered as her father.

 

Slovo just nám niekedy môže zdôrazňovať iné slová a výrazy. V tomto prípade vyjadruje “jednoducho”, “nemám slov/ nie je iné slovo”.

 • You’re just beautiful.
 • I just love your dress.

 

ČASY

V prípadoch, keď just používame vo význame “pred malou chvíľou”, je v bristkej angličtine možné použiť minulý alebo predprítomný čas. Ak podávame niekomu správu/ novinku, preferujeme predprítomný čas.

 • Where’s Eric? – He’s just gone out.
 • Alice has just left.
 • I’ve just had a brilliant idea.
 • John just phoned. His wife has had a baby. (Správa/ novinka je to dieťa, nie telefonát.)

V americkej angličtine je bežné v týchto prípadoch použiť minulý čas.

 • Where’s Eric? – He just went out.
 • Alice (has) just left.
 • I just had a brilliant idea.

JUST NOW

Just now môže znamenať buď “v tomto momente”, alebo “pred malou chvíľou”.

 • She’s not in just now. Can I take a message?
 • I saw Phil just now. He wanted to talk to you.

Ak používame just now vo význame “pred malou chvíľou”, môžeme ho umiestniť na konci vety (zvyčajne s minulým časom), alebo pred sloveso (s predprítomným aj minulým časom).

 • I telephoned Ann just now.
 • I’ve just now realized what I need to do.