In, to, into, on, onto

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Študenti často bojujú so správnym výberom predložky. Koľko krát sa Vám už stalo, že ste povedali “We will go to holiday.”, alebo “We went on a party.”. Sú to bežné príklady s nesprávne použitými predložkami miesta.

 

Základný rozdiel medzi in a into, a on a onto

Vo všeobecnosti používame in a on ak hovoríme o polohe, alebo umiestnení a teda kde sa daná vec nachádza. Into a onto používame ak hovoríme o pohybe a smere a teda kam tie veci dávam, alebo kam idú.

 • A moment later the ball was in the goal.
 • The ball rolled slowly into the goal
 • She was walking in the garden.
 • Then she walked into the house.
 • The cat’s on the roof again.
 • How does it get onto the roof?

Slová into onto píšeme spolu. V Britskej angličtine môžete nájsť aj on to.

 

In a on ak rozprávame o pohybe

Po niektorých slovesách ako napr. throw, jump, push, put, fall, môžeme použiť nie len into onto, ale aj in on. V prípade, že použijeme into/onto, myslíme na celý ten pohyb, ktorý vykonáme. Ak použijeme in/on, myslíme na koniec daného pohybu a teda kde predmet/ osoba skončí, alebo kde predmet/ osoba po dokončení pohybu bude.

 • The children keep jumping into the flowerbeds.
 • Go and jump in the river.
 • In the experiment, we put glowing magnesium into jars of oxygen.
 • Could you put the ham in the fridge?
 • He was trying to throw his hat onto the roof.
 • Throw another log on the fire.

Po slovesách sit down arrive nepoužívame into resp. onto.

 • He sat down in the armchair, and I sat down on the floor.
 • We arrive in Athens at midday.

 

into ak hovoríme o zmene

Ak chceme vyjadriť, že niečo sa zmení v niečo iné, zvyčajne používame predložku into.

 • When she kissed the frog, it changed into a handsome prince.
 • Can you translate this into Chinese?

Sloveso cut môže byť nasledované aj into aj in.

 • Cut the onion in(to) small pieces.

Všimnite si výraz in half (nie into half).

 • I broke it in half.

 

in on ako príslovky

Predložky sa niekedy správajú ako príslovky. Ak Vám robí problém čo presne je príslovka, alebo predložka, povedzme si na to jednoduchý trik. Ak po slove (in, on, at, for atď.) pôjde predmet, bude to určite predložka, ale ak nie, vtedy sa správa ako príslovka.

V tomto prípade to bude znamenať, že ako príslovky sa môžu správať iba in a on. Nebude záležať či vyjadrujeme umiestnenie, alebo pohyb.

 • I stayed in last night.
 • Come in!
 • Put your coat on.

 

in a to

Po výrazoch go to school, go to work, používame predložku in (nie to). Vyjadrujeme kde sa škola/ práca atď. nachádza. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s prípadom kedy bude použitá predložka at.

 • We went to school in (NOT We went to school to Bristol.)
 • We went to university at Oxford.

Po slovesách arrive a land používame predložku in (nie to). Niekedy sa môžeme stretnúť aj sprípadom kedy bude použitá predložka at.

 • We arrive in New York on Tuesday morning. (NOT We arrive to New York…)
 • What time do we land at Barcelona? (NOT …land to Barcelona?)

Najnovšie príspevky rovno do mailu