IN, ON, AT - predložky s časom

Predložku ‚at‘ používame s časom – hodinami. Aj pri slovách ako ‚noon‘ a ‚midnight‘. Vieme, že je to 12 hodín.

at + 5 o’clock, 10:30, noon, midnight
Let’s meet at 5 o’clock. (Stretnime sa o 5.) 
She gets up at 10:30. (Vstáva o 10:30.)
They have a meeting at noon. (Na poludnie majú stretnutie.)
I go to bed at midnight. (Chodím do postele o polnoci.)
 
Predložku ‚on‘ používame s dñami a dátumami.
on + Sunday, January 1st, Chrismtas Day, on my birthday
I don’t work on Sunday. (V nedeľu nepracujem.)
She’s coming on January 1st. (Príde prvého januára.)
He was alone on Christmas Day. (Na Vianoce bol sám. V deñ Vianoc.)

What did you do on your birthday? (Čo si robila na svoje narodeniny?)

Predložku ‚in‘ používame s mesiacmi, ročnými obdobiami, rokmi, dlhšími časovými úsekmi
in + September, summer, 1991, the 80s, the past
I was born in September. (Narodila som sa v septembri.)
He travels a lot in summer. (V lete veľa cestuje.)
They bought the house in 1991. (Kúpili ten dom v 1991.)
They moved to Canada in the 80s. (Presťahovali sa do Kanady v 80. rokoch.)

She worked a lot in the past. (V minulosti veľa pracovala.)

Extra kategórie
Časti dňa v angličtine majú predložku ‚in‘, až na ‚night‘ (in the + morning, afternoon, evening / at + night) What do you do in the morning? (Čo robievaš ráno?)
Ak hovoríme o sviatkoch ako ‚na Vianoce alebo na Veľkú Noc‘ nemyslíme tým jeden deň, ale viacero dní dookopy, používame ‚at‘. I will be with my family at Christmas. (Na Vianoce budem s rodinou. )

Slovo ‚weekend‘ má v britskej angličtine predložku ‚at‘ a v americkej ‚on‘. At/on the weekend I’m visiting my friends. (Cez víkend idem navštíviť kamarátov.)

 
 

Najnovšie príspevky rovno do mailu