Kedy (ne)môžeme zamienať slová IF a WHEN?

V dnešnom videu si povieme kedy (ne)môžeme zamienať slová IF a WHEN. Slovo IF znamená “ak” a slovo WHEN znamená “keď”. Ak hovorime o budúcnosti, je v poriadku, ak vyjadríme vetu pomocou IF alebo, WHEN. Vo význame je veľmi jemný rozdiel.

 

If I see her, I will give it to her. (Ak ju uvidím, dám jej to.)

When I see her, I will give it to her. (Keď ju uvidím, dám jej to.)

If I have time, I will call you. (Ak budem mať čas, zavolám ti.)

When I have time, I will call you. (Keď budem mať čas, zavolám ti.)

 

V tomto type viet (hovoríme o budúcnosti) používame po IF a WHEN prítomný čas.

 

Ak však hovoríme o minulosti, chceme teda vyjadriť, že sa niečo udialo, nemôžeme použiť slovo IF. Musíme použiť WHEN.

 

When my children were small, we used to spend a lot of time together.

(Keď boli moje deti malé, trávili sme spolu veľa času.)

 

Ak by sme začali vetu pomocou IF a pokračovali v minulom čase, tento gramatický jav sa nazýa druhý kondicionál a používame ho, ak si predstavujeme čo by bolo keby…

If my children were small, we would spend a lot of time together.

(Keby boli moje deti malé, trávili by sme spolu veľa času.)

Ale moje deti už nie sú malé, iba si to predstavujem.

 

Iný príklad:

When she died, I was devastated. (Keď zomrela, bol som zničený.) Tato situácia sa reálne stala.

If she died, I would be devastated. (Keby zomrela, bol by som zničený.) Toto nie je reálna situácia. Predstavujeme si, ako by sme sa cítili, keby sa to stalo.

Najnovšie príspevky rovno do mailu