IF: Introduction

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

NEJASNÉ UDALOSTI A SITUÁCIE

Časť vety, ktorá nasleduje po if, nám bude vyjadrovať nejasnú udalosť, alebo situáciu: niečo, čo sa môže, ale nemusí stať; niečo, čo môže, ale nemusí byť pravda.

 • Ask John, if he’s staying tonight. (Možno zostane a možno nie.)
 • If I see Annie, I’ll give her your love. (Možno Annie uvidím a možno nie)

PODMIENKY (PODMIENKOVÉ VETY)

Vety s if často odkazujú na podmienkové vety (zjednodušenie: podmienky) – niečo čo sa musí stať, aby sa mohlo stať niečo iné.

 • If you get here before eight, we can catch the early train.
 • Oil floats if you pour it on water.

V Slovenskom jazyku používame podmieňovací spôsob, ktorý vyjadrujeme slovom by, a to nám pomáha tvoriť podmienky či už v prítomnom, alebo minulom čase.

V Anglickom jazyku používame would should na vyjadrenie podmieňovacieho spôsobu, avšak to neznamená, že tieto slová musia byť použité ne vyjadrenie podmienky. V angličtine teda platí, že podmienka nemusí byť vyjadrená podmieňovacím spôsobom would/ should, ale o veľa dôležitejšie je použiť slovo if.

 

PRVÁ, DRUHÁ A TRETIA PODMIENKOVÁ VETA, ALE …

Veľa študentov sa pri učení Anglického jazyka sústredí na 3 podmienky, ktoré nazývame prvá, druhá a tretia podmienková veta.

Prvá podmienka

If + present +will

 • If we play tennis, I’ll win.
 • If I meet him, I’ll tell him.

Druhá podmienka

If + past + would

 • If we played tenis, I would win.
 • If I met him, I would tell him.

Tretia podmienka

If + past perfect + would have done/ been/ taken

 • If we had played tenis, I would have won.
 • If I had met him, I would have told him.

Samozrejme je veľmi dôležité vedieť podmienkové vety, avšak študenti si niekedy myslia, že toto sú jediné možnosti ako používať if. Môžete sa stretnúť s vetou ako If she didn’t phone this morning, then she’s probably away. Študenti môžu byť zmätení, pretože ju nevedia zaradiť do žiadnej z podmienkový viet. Je dôležité si uvedomiť, že if nemusí byť použité iba s will a would.

 

POZÍCIA IF VO VETE

V súvetí môžeme použiť if-vetu aj ako druhú časť súvetia, to znamená, že if nemusí byť použité iba na začiatku vety. Avšak ak je if-veta prvá, súvetie väčšinou oddelíme čiarkou.

 • If you eat too much, you get fat.
 • You get fat if you eat too much.

 

BEŽNÉ VETNÉ KONŠTRUKCIE S IF

Ak sa bližšie pozrieme na podmienkové vety, všimneme si, že tie časy, ktoré použijeme, vlastne nevyjadrujú daný čas. Napr. v druhej podmienkovej vete síce používame minulý čas, ale celá podmienka sa viaže na nereálne situácie v prítomnosti, alebo budúcnosti.

 • If I didn’t travel to Italy next week, I would come.

Ak nerozprávame o nereálnych situáciách a teda nechceme použiť druhú podmienku, používame if ako iné spojky. V tomto prípade použité časy naozaj vyjadrujú to čo majú t.j. prítomné časy – prítomnosť, minulé časy – minulosť atď.

 • Oil floats if you pour it on water.
 • Iron goes red when it gets very hot.
 • If John didn’t come to work yesterday, he was probably ill.
 • As John didn’t come to work yesterday, he was probably ill.
 • If you didn’t study physics at school, you won’t understand this book.
 • Because you didn’t study physics at school, you won’t understand this book.

PRÍTOMNÝ ČAS NA VYJADRENIE BUDÚCNOSTI

Ak chceme vyjadriť budúcnosť v if-vete, mali by sme použiť prítomný čas. To však neplatí iba pri používaní if, ale aj pri when, until, as soon as, whether, in case atď.

 • I’ll give her your love if I see her  (NIE …if I will see her.)
 • I’ll give her your love when I see her (NIE …when I will see her.)
 • If we have fine weather tomorrow, I’m going to paint the windows.
 • As soon as we have fine weather, I’m going to paint the windows.
33

IF: Introduction

Dajte slovesá do správneho tvaru. Pomôžte si vzormi 1., 2. a 3. podmienky.

1 / 14

If it ..............., we ............... at home.

2 / 14

I will come if I ………………. time.

3 / 14

If you ............... harder, you ............... better marks in your tests.

4 / 14

If you ……………… into Peter, tell him that he owes me a letter.

5 / 14

If you ............... us, we ............... the work in no time.

6 / 14

If he is late, we …………………. without him.

7 / 14

If you ............... the way, I ............... you up.

8 / 14

If you ………………. me, I would have told you.

9 / 14

If I ............... rich, I ............... around the world.

10 / 14

Will it be all right if I ………… a friend tonight?

11 / 14

I ............... you earlier if I ............... your phone number.

12 / 14

If I hadn’t been so tired, I ……………… up.

13 / 14

My mum ............... a cake if you ............... to see us.

14 / 14

She ............... to the market with us if she ............... to work.

Your score is

The average score is 68%

0%