IF I WERE YOU... (je táto veta gramaticky správne?)

V dnešnom príspevku si povieme ako používať frázu ‘If I were you’. Možno ste sa s ňou už stretli a boli ste prekvapení, že po zámene ‘I’, nasleduje ‘were’ a nie ‘was’.

I was… vs If I were…
Vieme, že v minulom čase používame ‘I was’ /bol som, bola som/.
I was at work. (Bola som v práci.)
I was happy. (Bola som šťastná.)

I was with my friends. (Bola som s kamarátmi.)

Fráza ‘If I were you’, ale nevyjadruje minulosť. Môžeme ju do slovenčiny preložiť ako ‘Byť tebou’, ‘Na tvojom mieste’. Táto veta je teda gramaticky správne.

Kedy ju používame?

Hovoríme o nereálnej situácii, niečo si predstavujeme (nikdy nebudem tebou) a väčšinou v týchto situáciach niekomu radíme, v druhej časti vety použijeme ‘would/ wouldn’t + sloveso v základnom tvare’.

If I were you, I would read more. (Na tvojom mieste by som viac čítala.)
If I were you, I would stop smoking. (Byť tebou, prestala by som fajčiť.)

If I were you, I wouldn’t do that. (Byť tebou, nerobila by som to.)  

Slovosled môžeme vymeniť a v tom prípade nemusíme dávať čiarku:
I would read more If I were you.

If I were môžeme použiť aj s inými osobami:

If I were a man (v prípade ak som žena), If I were a king atď.

V pesničkách, v hovorovej angličtine sa môžeme stretnúť aj s ‘If I was…’, nie je to gramaticky správne, ale používa sa to. Napr v piesni od Justina Biebera ‘If I was your boyfriend’. V inej piesni, ‘If I were a boy’ od Beyoncé ,je to práve naopak, použité správne.

Najnovšie príspevky rovno do mailu