"I used to" vs. "I'm used to"

I used to…

“I used to” používame, keď hovoríme o veciach, ktoré sme robievali v minulosti, ale už to tak nie je. (osoba + used to + sloveso v základnom tvare)
 
Napríklad, ak som ako dieťa hrávala tenis, ale dnes už nehrávam poviem:
I used to play tennis when I was a child. (Ako dieťa som hrávala tenis.)
Ak moja sestra kedysi nosila dlhé vlasy, ale už to tak nie je:
My sister used to have long hair. (Mala/ zvykla nosit dlhé vlasy)

We used to go to the cinema every weekend. (Chodievali sme do kina každý víkend.)

Rovnako môžeme pomocou záporu vyjadriť aktivity, ktoré neboli pravdivé v minulosti, ale teraz už áno. (osoba + didn’t use to + sloveso v základnom tvare)

I didn’t use to teach English online but, now I do. (Nezvykla som učit online, ale dnes už áno.)
She didn’t use to cook. (Nezvykla variť – z tejto vety vieme že uz varieva.)

They didn’t use to visit us very often. (Nezvykli nás často navštevovať.)

I’m used to

“I’m used to” používame, keď hovoríme o niečom na čo sme v dnešnej dobe zvyknutí, nie je to pre nás niečo nové, ani cudzie. (Osoba + sloveso byť+ used to + sloveso v -ing forme)

I’m used to eating a big meal at dinner. (Na večeru zvyknem jedávať veľké jedlo.)
He’s used to waking up early. (Je zvyknutý vstávať skoro.)

We are used to traveling a lot. (Zvykneme veťa cestovať.)

Negatívnu vetu tvoríme, tak, že dáme sloveso byť “to be” do záporu…. “I’m not used to” (zápor slovesa byť + used to + sloveso v -ing forme)

I’m not used to having a large lunch. (Nezvyknem mávať/jedávať veľký obed.)
My puppy isn’t used to sleeping alone. (Moje šteniatko nezvykne spávať samo.)

They aren’t used to working together. (Nie sú zvyknutí spolu pracovať.)

Viac príkladov si ukážeme vo videu a na záver videa sa môžete otestovať. Ak vám nebude stačiť 10 sekúnd na správnu odpoveď video si zastavte. 🙂