What should I do…?

Študenti si často mýlia výrazy should, would a could. V dnešnom príspevku sa zameriame na výraz should. Pozrite si dnešné video a na záver sa môžete otestovať na preklade viet. Ak potrebujete viac času video si zastavte.

Kedy používame should?

 1. Ak hovoríme o tom čo by sme mali urobiť.
 • I should go home. (Mala by som ísť domov.)
 • We should call her. (Mali by sme jej zavolať.)
 1. Dávame rady
 • You should stop smoking. (Mal by si prestať fajčiť.)
 • You shouldn’t be late. (Nemal by si meškať.)
 1. Keď sme si neni úplne istý ale, prepokladáme…
 • It should be ok. (Malo by to byť v poriadku.)
 • It shouldn’t be a problem. (Nemal by to byť problém.)
 1. Očakávame niečo
 • He should be here by now. (Už by tu mal byť.)
 • They should call us soon. (Mali by nám čoskoro zavolať.)
 1. Ak niečo spätne ľutujeme alebo niekomu hovoríme, čo mal urobiť inak, ale v tom prípade už používame minulý čas.
 • You should have listened to me. (Mala si ma počúvať.)
 • I shouldn’t have done that. (Nemala som to urobiť.)

 

Should

– používame len v prítomnom a minulom čase.

– tvar slovesa sa v jednotlivých osobách nemení. (I/you/he/she/we/they should go.)

– v minulom čase používame pri všetkých osobách should have + past participle (I/you/he/she/we/they should have gone)