I HAVE BEEN TO
vs
I HAVE BEEN IN

Have been to / Have been in

Dnes si povieme ako správne používať predložky “in” a “to” po slovese “been”.

 1. I have been to Spain.

Ak hovoríme o miestach, ktoré sme navštívili počas nášho života, teda hovoríme o našej skúsenosti, ktorá zahŕňa cestovanie, používame “I have been to“. Namiesto “I have been to” by sme mohli povedať “I have visited”.

 • I have been to Spain. (Bol som v Španielsku.)
 • I have visited Spain. (Navštívil som Španielsko.)
 • (Been to = visited)
 • We have been to many countries. (Boli sme v mnohých krajinách.)
 • She has never been to China. (Nikdy nebola v Číne.)
 • They have been to Canada 5 times. (Boli v Kanade 5 krát.)

 

 

 1. I have been in Spain for 4 years.

Predložku “in” používame ak chceme povedať ako dlho sa niekde nachádzame.

 • I have been in Spain for 4 years. (Som v Španielsku 4 roky.)

 

Túto vetu prekladáme do slovenčiny do prítomného času a vyjadrujeme tým ako dlho niekde sme. Môžeme povedať aj odkedy na danom mieste sme a vtedy použijeme “since+čas“ napríklad “since 2015“ = od 2015 až do dnes.

 • I have been in Spain since 2015. (Som v Španielsku od 2015.)
 • They have been in this room since 8 o’clock. (Sú v tejto miestnosti od 8.)
 • He has been in Slovakia for 3 years. (Je na Slovensku 3 roky.)
 • I have been in this country since 1991. (Som v tejto krajine od roku 1991.)
 • My friends have been in Australia for 3 years. (Moji kamaráti sú v Austrálií 3 roky.)