How to use the verb "leave"

Ako správne používať sloveso “leave”

 V dnešnom príspevku sa zameriame na sloveso “leave” a jeho význam “odísť”.

 Študenti často používajú frázu “I leave to”. Ak chcú napríklad povedať “odišiel som domov” povedia “I leave to home”. Je to však nesprávne a nižšie si ukážeme ako toto sloveso správne používať.

Ak hovoríme odkiaľ odchádzame tak používame leave + miesto.

  • I leave home at 7. (Odchádzam z domu o 7.)
  • I leave work at 4. (Odchádzam z práce o 4.)
  • I am leaving Slovakia. (Odchádzam zo Slovenska.)

 

Ak hovoríme kam sa chystáme použijeme “leave for + miesto”

  • I leave for work at 7. (Odchádzam do práce o 7.)
  • I am leaving for Prague (Dnes večer odchádzam do Prahy.)
  • The plane leaves for London at 10 am. (Lietadlo do Londýna odchádza o 10.)

 

Leave to” v tomto prípade nepoužívame s miestom. Ak použijeme “leave to” objasñujeme prečo odchádzame:

  • I am leaving to start a new life.
  • I left early to get there on time.