LOOK WATCH and SEE

„Zrakové“ slovesá LOOK, WATCH a SEE si študenti často mýlia. Začiatočníci, ale aj pokročilí. Ak ste jedným z nich, nasledovný príspevok je určený práve vám. Povieme si významový rozdiel slovies, a na vzorových vetách si ukážeme ako sa v angličtine používajú.

 

LOOK

Sloveso LOOK používame vo význame ‚pozrieť sa‘. Na rozdiel od slovesa SEE sa tu jedná o úmyselnú činnosť. Nemôžete ovplyvniť či niečo vidíte (see), ale ovplyvníte, či sa pozriete (look).

 • Why are you looking at me? (Prečo sa na mňa pozeráš?)
 • Don´t look at me! (Nepozeraj sa na mňa)

 

SEE

Hlavným významom tohto slovesa je ‚vidieť‘. 

 • I saw him in town this morning.(Videla som ho v meste dnes ráno)
 • I can’t see anything. (Nič nevidím.)
 • I have never seen your husband. (Nikdy som nevidela tvojho manžela.)

 

Rozdiel medzi look a see v konverzácií

 • Did you see that man? (Videla si toho muža?)
 • No, sorry, I wasn´t looking.(Nie, prepáč nepozerala som sa.)

 

WATCH

Sloveso WATCH používame vo význame ‚sledovať‘ (pozerať TV), keď, sa už dlhšiu dobu pozerám na niečo čo sa hýbe/mení. 

 • They watch TV every day. (Sledujú TV každý deň.)
 • I love watching my child dance. (Milujem sledovať ako moje dieťa tancuje.)
 • Watch me! I am gonna show you how to do it. (Sleduj ma! Ukážem ti ako sa to robí.)

 

Rozdiel medzi WATCH a SEE v konverzácií

 • Did you see that movie on TV last night? (Videla si ten film v TV včera večer?)
 • No, I don´t watch TV. (Nie, ja nesledujem TV.)

 

Sloveso LOOK používame aj vo význame vyzerať

 • Your new haircut looks great. (Tvoj nový strih vyzerá skvele.)
 • You look beautiful tonight. (Dnes večer vyzeráš krásne.)
 • She looks like a model. (Vyzerá ako modelka.)