He gave me the keys. vs He gave the keys to me.

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Priamy a nepriamy predmet

Najprv si povedzme čo vlastne predmet vo vete je a aký je rozdieľ medzi tým priamym a nepriamym.

Predmet vo vete je osoba alebo vec, ktorej je daná akcia vykonávaná a teda je danou akciou ovplyvnená.

Na priamy predmet sa budeme pýtať Who?/ What? a na nepriamy predmet To whom?/ For whom?/ For What?

 • He bought a car. Čo kúpil (what)? – Auto. (priamy predmet)
 • He bought him a car. – Komu kúpil auto (to whom)? – (nepriamy predmet)
 • I’ll send the letter – What? – Letter. (priamy predmet)
 • I’ll send you the letter tomorrow. – To whom? – To you. (nepriamy predmet)

 

Priamy a nempriamy predmet v jednej vete

Veľa viet povieme s dvoma predmetmi. Zvyčajne je to osoba a vec. Takéto vety nastávajú hlavne v prípadoch keď vyjadrujem akýsi prenos od jednej osoby k tej druhej (napr. komunikácia, urobiť niečo pre nikoho, dať niečo niekomu atď.) . Príklady často používaných slovies s týmto významom:

 

bet              get              make                    play             sell              teach

bring           give             offer           post            send            tell              

build           kick             owe             promise      show           throw        

buy              leave           pass            read            sing             wish           

cost             lend             pay              refuse         take            write

 

Vec, ktorá je daná, poslaná, kúpená atď je priamym predmetom. Osoba, ktorá ju dostane je nepriamym predmetom, ktorý ide zvyčajne vo vete prvý.

 • I bet you ten dollars you can’t beat me at chess.
 • He built the children a tree-house.
 • Shall I buy you some chocolate while I’m out?
 • Could you bring me the paper?
 • The repair cost me a lot.
 • I gave John the keys.
 • If you’re going upstairs, could you get me my coat?
 • He left his children nothing when he died.
 • Lend me your bike, can you?
 • I’ll make you a cake tomorrow.
 • I owe my sister a lot of money.
 • Can I play you my new album?
 • I’ll post her the report tomorrow.
 • They promised me all sorts of things.
 • Daddy, read me a story.
 • He sent his mother a postcard.
 • Let’s take her some flowers.
 • Will you teach me poker?
 • We bought the children pizzas.
 • Throw me the ball.
 • We wish you a Merry Christmas.

 

Výmena priameho a nepriameho predmetu

Nepriamy predmet môže niekedy ísť aj po priamom. V tomto prípade však pred neho dáme to alebo for.

 • I gave John the keys. – I gave the keys to John.
 • Mrs Norman sent the nurse some flowers. – Mrs Norman sent some flowers to the nurse.
 • I handed my licence to the policeman.
 • Mother bought the ice-cream for you, not for me.

 

Avšak nie vždy môžeme priamy a nepriamy predmet vymeniť. Najčastejšie používané slovesá s ktorými to nejde sú: donate, push, carry, explain, suggest describe.

 • They donated money to the museum. (NOT They donated the museum money.)
 • I pushed the plate to Ann. (NOT I pushed Ann the plate.)
 • He carried the baby to the doctor.
 • I’d like him to explain his decision to us.
 • Can you suggest a good dentist to me?
 • Please describe your wife to us.

 

2 zámená vo vete

V prípade, že oba predmety vo vete sú zámená, zvyčajne dávame nepriamy predmet až po priamom. Nesmieme zabudnúť na predložku to.

 • Lend them to her.
 • Send some to him.
 • Give it to me.

 

Môžete sa stretnúť aj s prípadmi kedy nepriamy predmet ide prvý vo vete, ale v tom prípade musí veta znieť prirodzene. Porovnajme si:

 • Give her one.
 • Send him some.

ale

 • He gave it to you. (NOT He gave you it.)
 • Send them to them. (NOT Send them them.)

 

Jeden alebo 2 predmety?

Nie všetky slovesá môžu byť použité iba s priamym, alebo iba s nepriamym predmetom.

 • I buy it.
 • I buy for John.
 • I buy it for John.

Naopak sú slovesá, ktoré môžu byť použité aj iba s priamym predmetom, aj iba s nepriamym predmetom a samozrejme aj s oboma.

Jedným z nich je sloveso ask.

 • I asked John.
 • I asked a question.
 • I asked John a question.

Ďalšie slovesá, ktoré patria k ask sú: teach, pay, show, sing, play write.

 • Sing a song.
 • Sing to her.
 • Sing her a song.
 • Write a letter.
 • Write to me.
 • Write me a letter.

Všimnite si, že ak slovesá sing, play write nemajú priamy predmet, musíme použiť predložku to pred nepriamym predmetom.

 

 

Najnovšie príspevky rovno do mailu