Have (part 1)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Sloveso “have” poznáme hlavne vo význame “mať”, ale jeho použitie v angličtine je oveľa širšie. V tejto časti sa zameriame na jeho použitia nie len ako plnovýznamového slovesa, ale aj pomocného.

 

Kedy používame sloveso “have”?

 1. Pomocné sloveso, ktoré nám pomáha tvoriť predprítomný, predminulý a predbudúci čas.
 • Have you heard about Peter and Corinne?
 • I remembered his face, but I had forgotten his name.
 1. Ak rozprávame o vlastníctve, vzťahoch a stavoch.
 • They have three cars.
 • Have you got any brothers or sisters?
 • Do you often have headaches?
 1. Ak rozprávame o akciách a skúsenostiach.
 • I’m going to have a bath.
 • We’re having a party next week.
 1. Ak rozprávame o povinnostiach (niečo ako “must”).
 • had to work last Saturday.
 1. Ak rozprávame o zapríčinení nejakej akcie, alebo ak nejakú akciu neurobíme sami, ale máme ju urobenú niekým iným.
 • He soon had everybody laughing.
 • I must have my shoes repaired.
 • We had our car stolen last week.

Have – pomocné sloveso

Have + minulé príčastie budeme používať pri predprítomnom, predminulom (had + minulé príčastie) a predbudúcom (will have + minulé príčastie) čase. Existujú aj iné “perfect” formy, o ktorých si povieme v iných článkoch/ podcastoch.

 • You’ve heard about Peter and Corinne?
 • I realized that I had met him before.
 • We’ll have been living here for two years next Sunday.
 • I’d like to have lived in the eighteenth century.
 • Having been there before, he knew what to expect.

Ak sa “have” správa ako pomocné sloveso, môžeme s ním vytvoriť otázku a zápor. Nepotrebujeme k tomu iné pomocné slovesá (do, can, be atď.)

 • Have you heard the news? (NOT Do you have heard…?)
 • I haven’t seen (NOT I don’t have seen them.)

Ak sa “have” správa ako pomocné sloveso, nemôže byť použité v “-ing” forme.

 • I haven’t seen her anywhere. (NOT I’m not having seen her anywhere.)

 

 

Have – plnovýznamové sloveso (akcie)

Často používame konštrukciu have + predmet ak rozprávame o akciách a skúsenostiach.

 • Let’s have a drink.
 • I’m going to have a bath.
 • I’ll have a think and let you know what I decide.
 • Have a good time.

Takéto použitia dávajú slovesu “have” významy ako jesť, piť, zažiť a veľa ďalších. Všetko záleží od podstatného mena, ktoré ho nasleduje.

 • have breakfast/ lunch/ supper/ dinner/ tea/ coffee/ a drink/ a meal
 • have a bath/ a wash/ a shave/ a shower
 • have a rest/ a lie-down/ a sleep/ a dream
 • have a good time/ a bad day/ a nice evening/ a day off/ a holiday
 • have a good journey/ flight/ trip
 • have a talk/ a chat/ a word with somebody/ a conversation/ a disagreement/ a row/ a quarrel/ a fight
 • have a swim/ a walk/ a ride/ a dance/ a game of tenis
 • have a try/ a go
 • have a look
 • have a baby (give birth)
 • have difficulty/ trouble (in) … ing
 • have an accident/ an operation/ a nervous breakdown

 

Ak je “have” použité ako plnovýznamové sloveso a teda má akýsi význam, nepomáha nám tvoriť otázku a zápor. V tomto prípade použijeme pomocné sloveso “do”.

“-ing” forma je bežná.

Skratku “ ‘ve ” nepoužívame.

 • Did you have a good holiday? (NOT Had you a good holiday?)
 • What are you doing? – I’m having a bath.
 • I have lunch at 12:30 most days. (NOT I’ve lunch most days.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu