Get (part 2)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Sloveso get je jedno z najčastejšie používaných slov v angličtine. Používame ho rôznymi spôsobmi v hovorenej, ale aj písanej forme. Význam slovesa get sa mení v závislosti od slov použitých po ňom. Základné významy sú však “obdržať”, “dostať”, “stať sa”. V tejto druhej časti sa pozrieme hlavne na konštrukcie s predmetom.

 

get + predmet + “-ing”

Väzba get + predmet + “-ing” nám bude dávať význam donútiť (nie násilne) niekoho/ niečo začať niečo robiť/vykonávať. V záporných vetách zase nenechať niekoho/ niečo začať robiť/ vykonávať.

 • Don’t get him talking about his illness.
 • Once we got the heater going the car started to warm up.

 

get + predmet + neurčitok “to”

Väzba get + predmet + neurčitok “to” nám dáva význam donútiť (nie násilne), alebo presvedčiť niekoho/ niečo vykonať nejakú aktivitu. Väčšinou ju používame ak chceme vyjadriť, že je to pre nás ťažké.

 • I can’t get that child to go to bed.
 • Get Penny to help us if you can.
 • She could get the car to start.

 

get + predmet + minulé príčastie

Táto väzba nám môže dávať zmysel mať niečo urobené niekým iným. Často ju používame aj so slovesom have (have something done).

 • I must get my watch repaired.
 • I’m going to get my hair cut this afternoon.

Taktiež ju ale používame ak hovoríme o zážitkoch a skúsenostiach. Ak chceme vyjadriť čo sa nám prihodilo.

 • We got our roof blown off in the storm last week.

 A posledným použitím tejto väzby je, ak chceme vyjadriť, že nejakú činnosť máme ukončenú.

 • It will take me another hour to get the washing done.
 • After you’ve got the children dressed, can you make the beds?

 

get a go

Veľa krát môžeme vidieť sloveso get použité vo význame pohybu. Študenti ho v tomto význame nepoužívajú veľmi často a radšej ho nahradia slovesami “arrive”, alebo “come”. Druhou častou možnosťou je, že vetu radšej zmenia tak, aby mohli použiť sloveso “go”. Avšak medzi “get” a “goje rozdieľ. “Go” používame ak hovoríme o celom pohybe, celej ceste kam ideme. “Get” na druhej strane používame ak myslíme na koniec toho pohybu, na príchod.

 • I go to work by car and Lucy goes by train. I usually get there first.
 • I went to a meeting in Bristol yesterday. I got to the meeting at about 8 o’clock.

Často tiež používame “get” ak chceme vyjadriť komplikácie dostať sa niekam.

 • It wasn’t easy to get through the crowd.
 • I don’t know how we’re going to get over the river.
 • Can you tell me how to get to the police station?
28

Get (part 2)

Vyberte správny preklad

1 / 7

Nenechaj ho rozprávať o jeho chorobe.

2 / 7

Nemohla naštartovať auto.

3 / 7

Musím si dať opraviť hodinky.

4 / 7

Minulý týždeň nám odfúklo strechu počas búrky.

5 / 7

Bude mi to trvať ďalšiu hodinu kým si dokončím domácu úlohu.

6 / 7

Chodím do práce autom a Lucy vlakom. Dostanem sa tam zvyčajne prvý.

7 / 7

Nebolo ľahké dostať sa cez ten dav.

Your score is

The average score is 84%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu